"> 100 milionów złotych na usuwanie folii rolniczych i odpadów poprodukcyjnych zalegających u rolników – wiadomosci.com

100 milionów złotych na usuwanie folii rolniczych i odpadów poprodukcyjnych zalegających u rolników

100 milionów złotych na usuwanie folii rolniczych i odpadów poprodukcyjnych zalegających u rolników

100 milionów złotych przeznaczy ministerstwo środowiska na program usuwania folii rolniczych i odpadów poprodukcyjnych zalegających u rolników. Dzięki programowi, odzyskowi lub utylizacji poddanych zostanie co najmniej 200 tysięcy ton odpadów takich, jak worki po nawozach, sznurki, siatki i folie.

Minister środowiska Henryk Kowalczyk poinformował, że pilotaż programu, który objął siedem gmin powiatów ostrowskiego i ostrołęckiego na Mazowszu wypadł bardzo pomyślnie. “Zebraliśmy ponad 1150 ton tych folii i odpadów. Gminy wydały na ten cel ponad pół miliona złotych” – powiedział minister środowiska.
Obecnie o dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie gminy. Minister Henryk Kowalczyk zachęcał samorządy do składania wniosków podkreślając, że program w całości jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szef resortu środowiska ocenił, że jest to rozwiązanie bardzo wygodne dla gmin, które odpowiadają za gospodarkę odpadami. “Żeby te odpady nie trafiały w nieodpowiednie miejsca dajemy gminom możliwość, aby te odpady uprzątnąć” – powiedział Henryk Kowalczyk. Nabór wniosków trwa do 20 grudnia.
Minister środowiska poinformował też o zwiększeniu do 590 milionów złotych puli środków przeznaczonych na poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracjami. W ramach programu gminy będą mogły otrzymać pożyczkę m.in. na budowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych, stacji uzdatniania wody a także oczyszczalni przydomowych. Pożyczki będą częściowo umarzane.

IAR/Tomasz Marciniuk/skCOMMENTS

WORDPRESS: 0