HomeNew York

Spotkanie z dr hab. Danutą Piątkowską

Spotkanie z dr hab. Danutą Piątkowską

4 czerwca (wtorek) o godzinie 18:00 odbędzie się spotkanie zatytułowane  “Na antenie polonijnego Radia Rytm w Nowym Jorku” gościem będzie dr Danuta Piątkowska.

Spotkanie będzie przypomnieniem Radia Rytm działającego w latach 2002-2010 w Nowym Jorku i lubianego przez słuchaczy programu Tak było. Prowadzony przez Danutę Piątkowską i red. Renatę Krasoń-Cap charakteryzował się ciekawą tematyką historyczną. Walorów przysparzali mu goście programu – nietuzinkowe postacie: księża, dziennikarze, profesorowie nowojorskich uczelni, nauczyciele szkół polonijnych, naukowcy z Polski zajmujący się tematyką polonijną oraz wielu innych.
Mozaika, jaką tworzy zapis wspomnień, konwersacji i opinii rozmówców, daje obraz polonijnych uwarunkowań, przeplatanych indywidualnymi losami imigrantów zaangażowanych w integrację polskiej grupy etnicznej w Ameryce.

Ciekawe rozmowy przed mikrofonem, jak również synteza historii Radia Rytm, opracowana przez dr Barbarę Klimek, stanowią treść pięknej, bogato ilustrowanej książki “Na antenie polonijnego Radia Rytm w Nowym Jorku”. Jej autorkami są Danuta Piątkowska i Wiesława Piątkowska-Stepaniak. Książka ta ma również załącznik w postaci CD z oryginalnym zapisem wyselekcjonowanych audycji.
Będzie ona do nabycia na tym spotkaniu.

Dr hab. Danuta Piątkowska jest autorką ponad 100 publikacji, w tym kilku pozycji zwartych.
Habilitację uzyskała na podstawie rozprawy pt.: Polskie kościoły w Nowym Jorku (Nowy Jork-Opole 2002) w wyniku kolokwium habilitacyjnego złożonego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dwukrotnie była stypendystką nowojorskiej Fundacji Kościuszkowskiej (1986-87, 1991). Rekomendowana przez prof. Zbigniewa Brzezińskiego uzyskała prawo do stałego pobytu w USA i obywatelstwo amerykańskie. Od 1991 r. mieszka i pracuje w Nowym Jorku. Od wielu lat jest członkiem Instytutu J. Piłsudskiego. Przez sześć lat (2008-2014) była członkiem Rady Instytutu.
W kręgu jej zainteresowań badawczych jest historia amerykańskiej Polonii.

Miejsce 138 Greenpoint Ave., Brooklyn NY 11222

COMMENTS