HomePomorskie

Sanepid ostrzega przed kontaktem z wodą na wybranych kąpieliskach Zatoki Gdańskiej. Wszystko przez warszawskie ścieki

Sanepid ostrzega przed kontaktem z wodą na wybranych kąpieliskach Zatoki Gdańskiej. Wszystko przez warszawskie ścieki

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny apeluje o unikanie kontaktu z wodą na niektórych kąpieliskach Zatoki Gdańskiej. W wodzie wykryto nadmierną ilość bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków.

W związku z awarią warszawskiego Zakładu Oczyszczalni Ścieków “Czajka” i zrzutem ścieków do Wisły, Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gdańsku regularnie bada wodę na pięciu kąpieliskach w okolicach ujścia rzeki. Ostatnia analiza próbek wody wskazuje na przekroczone normy obecności bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków na kąpieliskach w Mikoszewie, Jantarze i gdańskich Stogach. [polecane]19150503[polecane] Poniżej szczegółowy dane:

 

 

  • Gdańsk – Stogi:

 

  • – Escherichia coli – 1531NPL/100 ml. wody

 

  • – Enterokoki – 640 jtk/100 ml. wody

 

  • Mikoszewo:

 

  • – Escherichia coli – 1391NPL/100 ml. wody

 

  • – Enterokoki – 610 jtk/100 ml. wody

 

  • Jantar:

 

  • – Escherichia coli – 2873 NPL/100 ml. wody

 

  • – Enterokoki – 940 jtk/100 ml. wody

 

 

– Zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. poz. 255)., dopuszczalna liczba bakterii Escherichia coli wynosi ≤ 1000NPL/100 ml wody, natomiast liczba Enterokoków ≤ 400 jtk/100 ml wody.Na pogorszenie jakości wody w ww. zakresie mogły także mieć wpływ złe warunki atmosferyczne – informuje WSSE w Gdańsku.

 

 

aipCOMMENTS