Prezentacja niepublikowanego tekstu Karola Wojtyły “Katolicka etyka społeczna”

Prezentacja niepublikowanego tekstu Karola Wojtyły “Katolicka etyka społeczna”

Ukazał się niepublikowany dotąd skrypt wykładu dla studentów teologii Karola Wojtyły „Katolicka etyka społeczna”. Został wydany dzięki staraniom Instytutu Jana Pawła II KUL. Przygotowane ponad 60 lat temu wykłady krążyły wśród studentów w formie maszynopisów. 

Kierownik Katedry Tekstologii i Edytorstwa KUL profesor Wojciech Kruszewski powiedział, że 3 lata temu rozpoczęto intensywne prace nad wydaniem skryptu. Oryginalny rękopis Karola Wojtyły odnaleziono w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Porównywano go z czterema kopiami maszynopisów dokumentu. Jeden z nich do Ośrodka Życia i Dokumentacji św. Jana Pawła II w Rzymie przekazała doktor Wanda Półtawska.
Dyrektor Instytutu Jana Pawła II profesor Agnieszka Lekka-Kowalik powiedziała Polskiemu Radiu, że zagadnienia ujęte w opracowaniu są wciąż aktualne i zasługują na szeroką dyskusję. Ich podmiotem zawsze jest człowiek. Karol Wojtyła stawia pytanie, „jak urządzić życie społeczne, żeby człowiek mógł się rozwijać we wszystkim, co jest w nim dobre”. Jak dodaje Agnieszka Lekka-Kowalik, z tej perspektywy Karol Wojtyła porusza między innymi zagadnienia rodziny, polityki, pracy, praw i obowiązków człowieka.
Książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jest skryptem dydaktycznym, stanowi wprowadzenie w elementarne kwestie etyki społecznej, uzasadnia je z punktu widzenia filozofii i teologii.
Lektura pokazuje spójność poglądów Karola Wojtyły, które rozwija jako papież Jan Paweł II w encyklikach, adhortacjach apostolskich i listach.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/M.Jędrzejczyk/dwCOMMENTS

WORDPRESS: 0