HomeŚwiat

Jedna trzecia włoskich rodzin nie wyjedzie w tym roku na wakacje

Jedna trzecia włoskich rodzin nie wyjedzie w tym roku na wakacje

We Włoszech blisko 40 procent rodzin z powodu pandemii koronawirusa nie jest w stanie spłacać zaciągniętych kredytów. W związku z problemami finansowymi jedna trzecia włoskich rodzin nie wyjedzie w tym roku na wakacje. Wyniki badań opublikował włoski bank centralny Banca d’Italia.

Ponad połowa Włochów deklaruje znaczny spadek dochodów w rodzinie z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią. Jedna trzecia włoskich rodzin nie posiadała rezerw finansowych na pokrycie podstawowych wydatków konsumpcyjnych przez cały trzymiesięczny okres lockdownu. Połowę wśród nich stanowią rodziny bezrobotnych na zasiłku i pracowników najemnych na krótkiej umowie o pracę.

Aż 40 procent spłacających kredyty mieszkaniowe, nie ma funduszy na pokrycie zobowiązań. Problemy ze spłatą kredytów konsumpcyjnych ma 35 procent tych, którzy je zaciągnęli.
Z raportu wynika, że kryzys najbardziej dotknął mieszkańców biednego południa Włoch.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/Piotr Kowalczuk/w Wj

COMMENTS