HomeŁódzkie

Elektrownia Bełchatów znacznie zmniejszyła emisję zanieczyszczeń. Inwestycje pochłonęły 9 mld złotych

Elektrownia Bełchatów znacznie zmniejszyła emisję zanieczyszczeń. Inwestycje pochłonęły 9 mld złotych

Elektrownia Bełchatów przygotowuje się do wejścia w życie jeszcze ostrzejszych norm środowiskowych. Tylko w ostatnich latach na projekty inwestycyjne związane z modernizacją jednostek oraz ochroną powietrza przeznaczono łącznie 9 mld zł. 

Jak informuje koncern PGE GiEK, tylko w latach 2007-2016 na program wielkiej modernizacji 10 bloków (bl. 3-12) w bełchatowskiej elektrowni wydano ponad 7,7 mld zł. W ramach tego projektu zrekonstruowano i zmodernizowano dziesięć z dwunastu najdłużej działających bloków w elektrowni.

W wyniku tych prac zwiększyła się również moc elektrowni o ok. 200 MW. Na modernizację kolejnej jednostki (bl. nr 2) przeznaczono około 200 mln zł. Ponadto ponad 1 mld zł przeznaczono na projekt ograniczenia emisji dwutlenku siarki.

– Od lat 90. do chwili obecnej, w Elektrowni Bełchatów, emisja SO2 zredukowana została o 90 proc., emisja NOx o 47 proc., a pyłów o 97 proc. Taki efekt mógł zostać osiągnięty wyłącznie dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii – informuje Sandra Apanasionek, rzecznik prasowy PGE GiEK. PGE zapewnia, że bełchatowska elektrownia przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących wymogów środowiskowych i już przygotowuje się na wejście w życie nowych norm.

 Działania realizowane obecnie w Elektrowni Bełchatów zmierzają do dostosowania instalacji do najostrzejszych wydanych dotychczas przepisów w zakresie emisji przemysłowych. Okres dostosowania do tych norm określono do dnia 17 sierpnia 2021 r. – informuje Sandra Apanasionek.

O jakie działania konkretnie chodzi? W elektrowni ograniczana jest emisja tlenków azotu poprzez uzupełnienie istniejących metod oczyszczania o bardziej złożone technologie chemiczne (selektywna redukcja niekatalityczna SNCR). Po modernizacji wszystkie bloki będą posiadały kombinacje różnych technik pozwalających na dotrzymywanie dopuszczalnych poziomów emisji. Ograniczana jest również emisja siarki poprzez modernizację i optymalizację istniejących urządzeń odsiarczania w technologii mokrej wapiennej.

– W ramach tej modernizacji realizowany jest szereg prac na wszystkich elementach układu odsiarczania spalin m.in. zabudowa dodatkowych elementów intensyfikujących proces, modernizacja urządzeń wspomagających (klap, wentylatorów) oraz rozbudowa układów pomocniczych instalacji odsiarczania (młynowni, układów odwadniania i transportu gipsu oraz budowa nowej oczyszczalni ścieków z Instalacji Odsiarczania Spalin) – informuje PGE GiEK.

W bełchatowskiej elektrowni·ograniczona została emisja pyłu poprzez modernizację i optymalizację działania elektrofiltrów oraz optymalizację procesów spalania, – Ograniczenie emisji CO2 jest realizowane poprzez wdrożenie szeregu działań optymalizacyjnych, modernizacyjnych i inwestycyjnych, które mają na celu poprawę sprawności wytwarzania i ograniczenia energochłonności procesów wytwórczych oraz potrzeb własnych, co wpływa na zmniejszenie jednostkowej emisji CO2 ze spalanego węgla. – informuje Sandra Apanasionek. – Widać to na przestrzeni ostatnich 10 lat, gdzie jednostkowa emisja dwutlenku węgla powstającego ze spalania węgla brunatnego na 1 megawatogodzinę wyprodukowanej energii, sukcesywnie spada. Jeszcze w 2008 roku emisja CO2 z Elektrowni Bełchatów wynosiła 1,064 Mg/MWh przy zdecydowanie mniejszej produkcji, a obecnie, tj. w 2018 roku, wskaźnik ten wynosił 1,056 Mg/MWh. Jak dodaje, całościowy wzrost emisji CO2 w Elektrowni Bełchatów związany jest ze wzrostem produkcji z 30,66 TWh w 2008 roku do 37,66 TWh w 2018 roku, który zdeterminowany był zwiększonym zapotrzebowaniem polskiej gospodarki na energię elektryczną. Elektrownia Bełchatów pokryła w ubiegłym roku blisko 22 proc. krajowego zapotrzebowania na energię.

 

aip

COMMENTS