HomeCiekawostki

Zmienia się historia Gór Świętokrzyskich. Skała Agaty od dziś oficjalnie najwyższym szczytem!

Zmienia się historia Gór Świętokrzyskich. Skała Agaty od dziś oficjalnie najwyższym szczytem!

To jest informacja, która zmienia bieg historii – mamy nowy najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich! Jest nim Skała Agaty licząca blisko 614 metrów, która jak się okazało na podstawie ostatecznych już, najnowszych badań jest wyższa od Łysicy o około 60 centymetrów. O takich rezultatach pomiarów informowaliśmy już pół roku temu, ale teraz ten fakt został właśnie potwierdzony w oficjalnych dokumentach.

W trakcie badań przeprowadzonych przez naukowców z Politechniki Świętokrzyskiej, katedry Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami, doktora Macieja Hajdukiewicza i doktora inżyniera Ihora Romanyshyna okazało się, że wysokości na modelu terenu różnią się od wartości podawanych na mapach, gdzie Łysica jest wyższa niż pokazują to mapy, a jeszcze wyższa jest Góra Agata.

 

Informacje te zostały zweryfikowane w terenie poprzez wykonanie pomiarów dwiema niezależnymi metodami –przy pomocy urządzenia GPS oraz pomiarów niwelacyjnych. Obie te metody potwierdziły, że Skała Agaty jest wyższa od Łysicy. Pomiary powtórzono metodą precyzyjną – statycznym pomiarem GNSS. Z pomiarów tych wyszły jeszcze wyższe wartości. Po zapoznaniu się z wynikami badań Świętokrzyski Park Narodowy postanowił uregulować formalnie czyli zarejestrować nowe wysokości Łysicy i Góry Agaty w Państwowym Zasobie Geodezyjnym.

 

Prace te zlecono naukowcom z Politechniki Świętokrzyskiej, którzy z uprawnionym geodetą powtórzyli pomiary, przeprowadzili całą procedurę związaną ze sporządzeniem operatu pomiarowego i przekazaniem do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Do zasobu zostały przyjęte nowe wysokości Łysica – 613,31 metrów nad poziom morza, Góra Agata – 613,96 metrów nad poziom morza.

 

Od tej chwili Łysica jako najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich zostaje wykreślone ze wszelkich podręczników – zastąpi ja Góra Agaty. O takich pomiarach informowaliśmy już w lutym 2019 roku ale teraz zostały one oficjalnie zatwierdzone.

 

 

sw aip

COMMENTS