Bez niespodzianki: Sejm udzielił rządowi wotum zaufania

Bez niespodzianki: Sejm udzielił rządowi wotum zaufania

Sejm udzielił rządowi wotum zaufania. Za zagłosowało 237 posłów. Przeciw było 214, a trzech posłów wstrzymało się od głosu.

 

Głosowanie poprzedziło wystąpienie, w którym premier Mateusz Morawiecki odpowiadał na pytania zadane mu w trakcie debaty nad expose.
Odnosząc się do sytuacji w służbie zdrowia, premier powiedział, że w ciągu kilku ostatnich lat nastąpił wzrost liczby lekarzy w Polsce. Jak podkreślił, zwiększyła się również liczba pielęgniarek. “Przez cztery lata, które rządziliśmy, nastąpił wzrost liczby lekarzy w całym systemie służby zdrowia o 11 tysięcy, a pielęgniarek o 17 tysięcy” – zaznaczył szef rządu. Mateusz Morawiecki odniósł się także do pytań posłów o hospicja i opiekę paliatywną. “Wzrost w ciągu 4 lat z 414 milionów do 800 milionów. Oczywiście tych pieniędzy nigdy nie jest za wiele, bo to są osoby w dramatycznym stanie” – zaznaczył szef rządu.
Premier przypomniał również podczas debaty, że przez cztery lata rządów PiS dochody budżetu państwa z tytułu podatku VAT wzrosły o 60 miliardów złotych. Część opozycji zarzuciła poprzedniemu rządowi Mateusza Morawieckiego niewystarczające działania w obszarze podatku VAT.
Premier zaapelował również do opozycji, aby nie podważała zaufania opinii publicznej do Ministerstwa Finansów. Powiedział to w kontekście ujawnionej przez media w ubiegłym miesiącu sprawy wyłudzania VAT przez byłych urzędników tego resortu, o której przypomniało kilku posłów. “To przestępstwo być może wiązało się rzeczywiście ze stratą kilku milionów. W jaki sposób chcecie to Państwo zestawiać do luki VAT, którą wygenerowaliście w czasach Waszych rządów, co do której Komisja Europejska, stwierdziła, że ona wynosiła około 30 miliardów” – powiedział szef rządu.
Mateusz Morawiecki zwrócił również uwagę, że w ciągu czterech lat rządu PiS subwencja oświatowa dla samorządów wzrosła o prawie 10 miliardów złotych. Premier powiedział, że w latach 2011-2015 przyrost subwencji oświatowej wyniósł 3,5 miliarda złotych, a w kolejnym czteroletnim okresie – ponad dwa razy więcej.
W ocenie premiera, władze lokalne skorzystały na działaniach jego rządu związanych z uszczelnianiem podatków PIT i CIT, z których pochodzi część ich dochodów. Mateusz Morawiecki oszacował, że w ciągu czterech lat wpływy z tytułu tych danin dla samorządów przyrosły o 20 miliardów złotych.
Premier odniósł się również do ogłoszonej dzisiaj odpowiedzi Trybunału Sprawiedliwości UE na pytanie prejudycjalne dotyczące niezależności Izby Dyscyplinarnej i jej prawa rozpoznawania sporów dotyczących przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. TSUE orzekł, że tę niezależność Izby Dyscyplinarnej ma zbadać Sąd Najwyższy. Mateusz Morawiecki podkreślił, że reforma wymiaru sprawiedliwości należy do kompetencji państw narodowych. Zdaniem premiera, orzeczenie oznacza, że wątpliwości dotyczące reformy sądownictwa rozstrzygane są na gruncie krajowym. “Bardzo dobrze się stało, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości zrozumiał, iż reforma wymiaru sprawiedliwości jest kompetencją krajów członkowskich i tak pozostanie” – zaznaczył szef rządu.
Pytania premierowi zadało blisko 200 posłów. W swoim expose Mateusz Morawiecki zapowiedział miedzy innymi obniżenie podatków dla małych przedsiębiorców, programy ograniczające zanieczyszczenie środowiska, wyrównanie płac między kobietami i mężczyznami i rozwój w Polsce nowoczesnych technologii.

(IAR)/wcześn./sp/sjoCOMMENTS

WORDPRESS: 0