HomePOLSKA

Zawiadomienie CBA o możliwości popełnienia przestępstwa przez szefa NIK przekazane do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku

Zawiadomienie CBA o możliwości popełnienia przestępstwa przez szefa NIK przekazane do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku

Zawiadomienie Centralnego Biura Antykorupcyjnego o możliwości popełnienia przestępstwa przez szefa Najwyższej Izby Kontroli zostało przekazane do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Informację tę potwierdziła IAR rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Mariana Banasia CBA skierowało do prokuratury w piątek. Jest ono wynikiem kontroli oświadczeń majątkowych prezesa NIK prowadzonej przez CBA. Do zawiadomienia dołączono protokół kontroli.

28 listopada 2019 roku CBA zakończyło procedurę kontroli oświadczeń majątkowych Mariana Banasia, składanych przez niego w latach 2015-2019. Kontrola wykazała nieprawidłowości, które – w ocenie CBA – uzasadniają skierowanie sprawy do prokuratury. W toku czynności pokontrolnych Marian Banaś złożył 23 października 2019 roku zastrzeżenia do ustaleń CBA. Zastrzeżenia te zostały w całości odrzucone przez Biuro, o czym prezes NIK został poinformowany 28 listopada 2019 roku.

W zawiadomieniu CBA wskazuje na podejrzenie złożenia przez Mariana Banasia nieprawdziwych oświadczeń majątkowych, zatajenie faktycznego stanu majątkowego oraz nieudokumentowanych źródeł dochodu.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/wcześn, PK./dwi/dyd

COMMENTS