HomePOLSKA

Senacka komisja ustawodawcza rozpoczęła prace nad ustawą “futerkową”

Senacka komisja ustawodawcza rozpoczęła prace nad ustawą “futerkową”

Senat rozpoczął prace nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Sejm uchwalił ją w ubiegłym tygodniu. Dziś na posiedzeniu komisji ustawodawczej odbyły się konsultacje społeczne z udziałem przedstawicieli organizacji zajmujących się ochroną zwierząt, a także skupiających przedsiębiorców, pracodawców i rolników.
Przewodniczący komisji, senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że posiedzenie będzie kontynuowane 8 października. Wtedy do ustawy zostaną zgłoszone poprawki. Przewodniczący poinformował też, że wystąpił do różnych instytucji o ekspertyzy i informacje. To – jak mówił – między innymi ekspertyzy o skutkach finansowych wprowadzanych reguł. Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że komisja ustawodawcza wystąpiła do ministerstwa finansów o dane o podatkach płaconych przez poszczególne branże, do ZUS-u o osobach zatrudnionych w branżach, których dotyczą przepisy, o dane z GUS-u o liczbie podmiotów oraz o dane ze Związku Banków Polskich o zaangażowaniu kredytowym. Krzysztof Kwiatkowski dodał, że komisja ustawodawcza zamówiła też kilka analiz, w których znajdą się informacje na temat regulacji w państwach, gdzie zamknięto branże futrzarskie. Są to między innymi Holandia i Czechy. Senator wyjaśnił, że chodzi o ustalenie wysokości odszkodowań dla podmiotów ograniczających działalność.
W posiedzeniu komisji ustawodawczej uczestniczył poseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Puda, który był przedstawicielem wnioskodwaców podczas prac nad nowelizacją w Sejmie. Jak mówił, celem ustawy jest między innymi “wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt oraz poprawa ich dobrostanu”. Wymieniał też niektóre jej przepisy dotyczące prowadzenia schronisk i zatrudniania pracowników oraz kontroli tych placówek. Poseł Puda przypomniał też, że w ustawie jest zakaz trzymania zwierząt domowych na uwięzi. Zwracał również uwagę na przepisy zakazujące występów cyrkowych z udziałem zwierząt, hodowli zwierząt futerkowych oraz ograniczające ubój rytualny tylko do potrzeb lokalnych związków religijnych. Dodał, że w ustawie jest też mowa o powołaniu Rady do Spraw Zwierząt przy ministrze spraw wewnętrznych i administracji.
Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt została przygotowana przez Forum Młodych PiS, przy mocnym wsparciu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Naukowicz/i wz/w dw

COMMENTS