HomePOLSKA

Prezydent Andrzej Duda podpisał “Tarczę turystyczną”

Prezydent Andrzej Duda podpisał “Tarczę turystyczną”

Prezydent Andrzej Duda podpisał tak zwaną “Tarczę turystyczną”, czyli nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19, na podstawie której branża turystyczna i jej klienci otrzymają jesienią dodatkową pomoc od państwa.

Nowelizacja zakłada pomoc finansową dla przedsiębiorców i turystów, którzy ponieśli straty w wyniku wprowadzenia obostrzeń, związanych z epidemią koronawirusa.

Ustawa zakłada między innymi wydłużenie terminu na składanie wniosków o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, o których mowa w ustawie covidowej oraz uprawnienia organizatorów turystyki do ubiegania się o zwrot pieniędzy w imieniu podróżnego w przypadku odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu obostrzeń epidemicznych.

Zgodnie z nowelizacją w Banku Gospodarstwa Krajowego utworzony zostanie Turystyczny Fundusz Zwrotów na rzecz podróżnych, którzy nie otrzymali lub nie zgodzili się na przyjęcie vouchera wymienionego w ustawie covidowej. W Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym powstanie także Turystyczny Fundusz Pomocowy, z którego mają być realizowane wypłaty na pokrycie zwrotów podróżnym wpłat należności za imprezy turystyczne, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane z powodu ogłoszenia albo wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Nowelizacja zakłada również dodatkowe świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w ustawie covidowej.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/Kancelaria Prezydenta/d Pilecki/w kj

COMMENTS