HomeTechnologie

“Polityki rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”. Tak, rząd posiada taki dokument…

“Polityki rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”. Tak, rząd posiada taki dokument…

Chcemy, by polska gospodarka w większym stopniu korzystała z rozwiązań cyfrowych, w tym najbardziej zaawansowanych, bazujących na sztucznej inteligencji – mówił we wtorek sekretarz stanu w KPRM Marek Zagórski, odnosząc się do strategii rozwoju sztucznej inteligencji.

We wtorek z udziałem Zagórskiego odbędzie się spotkanie prasowe online na temat przyjętej przez Radę Ministrów “Polityki rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”.

 

“To jest pierwszy tego typu dokument, który pokazuje, jak zamierzamy wdrażać i wprowadzać do polskiej gospodarki rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji i w ogóle do państwa polskiego” – powiedział w Radiowej Jedynce Zagórski.

 

Jak mówił, konsultacje dokumentu były przeprowadzane z innymi ministerstwami, organizacjami pozarządowymi, biznesowymi.

 

“Chcemy, żeby ten dokument był po pierwsze bardzo żywy. On się będzie zmieniał w czasie, dlatego że w przypadku nowych technologii nie możemy powiedzieć, że mamy temat zamknięty raz na zawsze. Dokument reguluje bardzo różne kwestie, skupiając się i na działaniach bardzo krótkoterminowych, konkretnych, i na tych, które są ważne w średnim terminie” – tłumaczył Zagórski.

 

Dodał, że dokument wskazuje, jak ma by wykorzystywana sztuczna inteligencja w Polsce, “wskazujemy na ramy, w których to się będzie odbywało”. “To są ramy międzynarodowe, etyczne, technologiczne” – podkreślił.

 

“Cel jest jeden – chcemy, żeby nasza gospodarka w większym stopniu korzystała z rozwiązań cyfrowych, w tym tych najbardziej zaawansowanych, a te bez wątpienia bazują na sztucznej inteligencji. Chcemy przez to osiągnąć wzrost PKB, a to jest możliwe nawet powyżej 2,5 punktu procentowego rocznie, przy takim założeniu, że mniej więcej o 40 kilka procent zwiększymy udział do 2030 roku tego typu technologii wykorzystywanej przez polskie przedsiębiorstwa i polską administrację, przez państwo polskie” – powiedział.

 

Nowe technologie i rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI) mają coraz większy wpływ na budowanie potencjału narodowych gospodarek. Polska także chce tę szansę wykorzystać. „Polityka rozwoju sztucznej inteligencji” ma pomóc w realizacji tego zamierzenia. Dokument przyjęła Rada Ministrów.

 

Minister mówił także o niebezpieczeństwie podszywania się cyberprzestępców pod instytucje. Przekazał, że od początku pandemii zablokowanych zostało ponad 7,8 tysięcy stron.

 

(PAP)

 

autor: Aneta Oksiuta

 

aop/ pad/

COMMENTS