HomePOLSKAPILNE

Marszałek Sejmu zapowiada rozpoczęcie ujawniania list poparcia do KRS

Marszałek Sejmu zapowiada rozpoczęcie ujawniania list poparcia do KRS

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zapowiedziała rozpoczęcie ujawniania list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa. Do tej pory, mimo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, dokumenty z nazwiskami sędziów udzielających wsparcia sędziowskim kandydatom do Rady pozostawały tajne. Kancelaria Sejmu powoływała się na postanowienie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które nakazywało wstrzymanie publikacji list.

Elżbieta Witek przypomniała, że ta decyzja została uchylona wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. “Kancelaria opublikuje, my do tej pory byliśmy zobligowani przez szefa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,(…) to zostało uchylone decyzją sądu. Czekamy teraz na uzasadnienie. Jak otrzymamy uzasadnienie, rozpoczniemy procedurę ujawniania tych danych” – tłumaczyła marszałek Sejmu.

Jak dodała, o rozpoczęciu publikacji list poparcia do KRS zostaną powiadomieni sędziowie, którzy podpisali się pod kandydaturami do Rady. “Publikowaliśmy na stronach Kancelarii Sejmu ponad trzystu kilkudziesięciu sędziów. Jest podane również ilu sędziów udzieliło poparcia danemu sędziemu” – przypomniała Elżbieta Witek.

3 lutego Kancelaria Sejmu opublikowała dane liczbowe, które pokazują, po ile podpisów zgromadzili poszczególni członkowie KRS. Wynika z nich, że kandydatów zgłoszonych przez grupę co najmniej 25 sędziów poparło łącznie 364 sędziów, z czego 275 sędziów udzieliło poparcia tylko jednemu kandydatowi, a 89 sędziów więcej niż jednemu. Dziś portal wPolityce.pl udostępnił spis nazwisk wszystkich sędziów, którzy podpisali listy poparcia dla kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.

Zgłoszenia kandydatów do KRS wpłynęły pomiędzy 23 a 25 stycznia 2018 roku, a poparte musiały być przez grupy co najmniej 2 000 obywateli lub 25 sędziów. Członkowie KRS zostali wybrani 6 marca 2018 roku na mocy uchwały Sejmu VIII kadencji.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/#Karol Darmoros/kwi/to/

COMMENTS