HomeNew York

Konkurs historyczny Patria Nostra

Konkurs historyczny Patria Nostra

Serdecznie zapraszamy polską młodzież w wieku 12-19 lat do udziału w V edycji Konkursu Historycznego Patria Nostra, która się składa z 4 odrębnych konkursów:

Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o historii oraz dziedzictwie kulturowym Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej , budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków.

Konkurs Patria Nostra objęty jest patronatem:

 • Ministra Edukacji Narodowej
 • Ministra Spraw Zagranicznych
 • Mazowieckiego Kuratorium Oświaty
 • oraz wielu innych szanowanych osób i instytucji

NAGRODY GŁÓWNE dla kilku najlepszych drużyn – WYCIECZKI DO POLSKI, będą realizowane w przypadku pozyskania na ten konkretny cel funduszy. Obecnie dokładamy wszelkich starań, aby uzyskać niezbędne środki.

NAGRODY rzeczowe otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu w zależności od zajętego miejsca.

V EDYCJA KONKURSU

 • KONKURS ŚWIATOWY adresowany wyłącznie do polskiej młodzieży zagranicznej mieszkającej w USA, Amerce Południowej, Unii Europejskiej, Afryce, Azji, Australii, a także z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu.
 • MAZOWSZE adresowany do młodzieży z Mazowsza oraz Polaków z zagranicy
 • MAŁOPOLSKA adresowany do młodzieży z Małopolski oraz Polaków z zagranicy
 • WIELKOPOLSKA adresowany do młodzieży z Wielkopolski oraz Polaków z zagranicy

ABY DOTRZYMAĆ TERMINU NALEŻY:

 • Jak najszybciej zarejestrować szkołę na stronie wybranego z 4-ch konkursów
 • Po zarejestrowaniu do szkół zostanie wysłany mail potwierdzający udział w konkursie z tematami prac do wyboru
 • Prace należy przygotować i przesłać w nieprzekraczalnym terminie

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Zgodnie z regulaminem, każda szkoła może zgłosić tylko 1 drużynę składającą się z 3 uczniów oraz nauczyciela/ rodzica/ -opiekuna. Na stronie internetowej znajduje się formularz rejestracyjny który należy wypełnić. Każda drużyna rejestruje się jako całość, dlatego też prosimy zainteresowanych uczniów i nauczycieli o wcześniejsze zorganizowanie drużyny ( 3 uczniów pod opieką nauczyciela)

PRACE KONKURSOWE

Prace konkursowe to 30 sekundowe animacje lub 45 sekundowe filmy prezentujące ważne wydarzenia z jednego z 52 tygodni roku. Tematy prac konkursowych z listy do wyboru są udostępniane na profilu użytkownika po dokonaniu rejestracji. Każda drużyna otrzymuje swój profil na stronie konkursu.

Zapraszamy do Konkursu!

Z wyrazami szacunku,
Nataliya Volynets
Prezes Zarządu
tel. +48 531 220 888

Fundacja Konkursu Historycznego
PATRIA NOSTRA
ul. Wojska Polskiego 10
05-220 Zielonka

COMMENTS