HomePILNE

Komisja Helsińska w trybie pilnym pyta Polskę o awaryjny zrzut ścieków do Wisły

Komisja Helsińska w trybie pilnym pyta Polskę o awaryjny zrzut ścieków do Wisły

Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM) wezwała Polskę w trybie pilnym do przygotowania informacji w sprawie zrzutu scieków do Wisły w związku z awarią systemu przesyłowego nieczystości do oczyszczalni “Czajka”. Od jutra sprawa awaryjnego zrzutu ścieków do Wisły będzie omawiana przez komisję na posiedzeniu w Tallinie.
Zainteresowanie Komisji Helsińskiej wzbudziły przyczyny i skala awarii systemu przesyłającego ścieki do oczyszczalni “Czajka”. HELCOM pyta Polskę o ilość zrzuconych ścieków, jakośc wody w Wiśle i szacowane straty w środowisku. Komisja pyta także jakie zostały podjęte działania zaradcze by zminimalizować szkody środowiskowe.
HELCOM powstał w latach 70-tych ubiegłego wieku w celu ochrony ochrony środowiska morskiego Morza Bałtyckiego przed wszystkimi źródłami zanieczysczeń poprzez współpracę między Danią, Estonią, Finlandią, Niemcami, Łotwą, Litwą, Polską, Rosją, Szwecją i Unią Europejską. Instytucja prowadzi stały monitoring stanu wód Bałtyku. Przygotowuje też zalecenia dla państw członkowskich do podjęcia konkretnych działań.
Zrzut ścieków do Wisły w Warszawie rozpoczął się prawie dwa tygodnie temu, po awarii kolektorów poprowadzonych pod dnem Wisły. Dotychczas zrzucono ponad 2,5 miliona metrów sześciennych nieoczyszczonych ścieków komunalnych, stanowiących mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi i wodami deszczowymi.
W związku z awarią zbudowano most pontonowy, którym poprowadzono zastępcze kolektory. Decyzję podjął rząd. Zastępczy rurociąg ma działać do czasu naprawy właściwego bądź znalezienia innego rozwiązania problemu przez władze stolicy. Przyczyną awarii kolektora biegnącego pod dnem Wisły były prawdopodobnie – jak informował stołeczny Ratusz – błędy przy montażu.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/ Aneta Pawłowska-Krać/jj

COMMENTS