HomeŚwiat

Jest zgoda Unii Europejskiej na zniesienie wiz dla obywateli Gruzji

Jest zgoda Unii Europejskiej na zniesienie wiz dla obywateli Gruzji

Jest zgoda krajów Unii Europejskiej na zniesienie wiz dla obywateli Gruzji, którzy będą podróżowali do Wspólnoty. Porozumienie w tej sprawie zatwierdzili w Brukseli unijni ministrowie. Wcześniej zgodę dali europosłowie. Pojutrze przedstawiciele krajów członkowskich i Parlamentu Europejskiego podpiszą uroczyście przyjęte regulacje.

Decyzja wejdzie w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. A ponieważ ta publikacja jest spodziewana jeszcze w tym tygodniu, to pod koniec przyszłego miesiąca Gruzini, którzy mają biometryczne paszporty, będą mogli wjeżdżać do Unii bez wiz na 90 dni, na wakacje, w interesach, lub do rodziny.
“Porozumienie zbliży mieszkańców Unii Europejskiej i Gruzji oraz wzmocni turystykę i współpracę biznesową” – skomentował w oświadczeniu Carmelo Abela, minister spraw wewnętrznych Malty, kierującej pracami Unii.
Komisarz do spraw migracji Dimitris Awramopulos napisał, że to historyczny dzień dla Gruzji i jej obywateli. Zgoda na ruch bezwizowy wieńczy wieloletnie starania władz w Tbilisi, ale na ten dzień Gruzini długo musieli czekać. Już dwa lata temu mieli nadzieję na pozytywną decyzję, rok temu zielone światło dała Komisja Europejska, ale kraje członkowskie nie chciały się zgodzić w obawie przed wzrostem migracji.
Impas został przełamany dopiero po wynegocjowaniu tak zwanego hamulca bezpieczeństwa, pozwalającego na szybkie przywracanie wiz gdyby dochodziło do nadużyć, nagłego wzrostu liczby wniosków o azyl i masowego napływu Gruzinów do Wspólnoty. Domagały się tego przede wszystkim Francja i Niemcy. Te same zastrzeżenia dotyczyły negocjowanej umowy o zniesieniu wiz dla obywateli Ukrainy. Rozmowy w tej sprawie cały czas trwają.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/Beata Płomecka/Bruksela

COMMENTS