HomeŚląskie

Deputat węglowy: 10 tys. zł dla górników

Deputat węglowy: 10 tys. zł dla górników

Deputat węglowy. Gdzie złożyć wniosek o rekompensatę? Do kiedy termin składania wniosków? Wnioski ws. 10 tys. zł rekompensaty za deputat węglowy można składać od wtorku (24 października).

 

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o rekompensacie za utracony deputat węglowy. W życie weszła ustawa, która umożliwia ubieganie się o rekompensaty z racji prawa do bezpłatnego węgla. Spółki górnicze rozpoczęły przyjmowanie wniosków o rekompensaty w wysokości 10 tys. zł. Ustawa weszła w życie we wtorek 24 października. Wnioski o rekompensatę za utracony deputat węglowy można składać przez najbliższe 21 dni.

 

Podczas osobistego składania wniosku trzeba mieć ze sobą dowód osobisty. Renciści do wniosku muszą dodatkowo dołączyć decyzję ZUS o ciągłości swoich uprawnień do pobierania renty. Wdowy i sieroty muszą dołączyć decyzję ZUS o ustaleniu prawa do renty rodzinnej po zmarłej osobie uprawnionej lub zaświadczenie z ZUS o pobieraniu renty rodzinnej. Wniosek można złożyć również poprzez osobę upoważnioną. Osoba taka musi posiadać upoważnienie lub pełnomocnictwo poświadczone notarialnie albo przez gminę. Pozwoli ono na złożenie wniosku w imieniu uprawnionego. Osoba upoważniona do złożenia wniosku również musi posiadać ze sobą dowód osobisty.

 

Wniosek ws. rekompensaty za utracony deputat węglowy można wysłać pocztą. Liczy się wówczas data stempla pocztowego. Ale UWAGA! Ministerstwo Energii zastrzegło, że podpis złożony pod takim wnioskiem, musi zostać poświadczony przez notariusza albo przez gminę. Na kopercie musi się znaleźć dopisek „REKOMPENSATA”. Podczas osobistego składania wniosku trzeba mieć ze sobą dowód osobisty. Renciści do wniosku muszą dodatkowo dołączyć decyzję ZUS o ciągłości swoich uprawnień do pobierania renty. Wdowy i sieroty muszą dołączyć decyzję ZUS o ustaleniu prawa do renty rodzinnej po zmarłej osobie uprawnionej lub zaświadczenie z ZUS o pobieraniu renty rodzinnej.

 

Wniosek można złożyć również poprzez osobę upoważnioną. Osoba taka musi posiadać upoważnienie lub pełnomocnictwo poświadczone notarialnie albo przez gminę. Pozwoli ono na złożenie wniosku w imieniu uprawnionego. Osoba upoważniona do złożenia wniosku również musi posiadać ze sobą dowód osobisty. Byli pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, LW Bogdanka oraz Tauronu Wydobycie powinni zgłosić się do punktów, zlokalizowanych w tych spółkach. W przypadku byłych pracowników Kompanii Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego oraz kopalni Kazimierz Juliusz – wnioski powinni oni złożyć w punktach obsługiwanych przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń lub PGG.

 

Deputat węglowy – lista uprawnionych:

 

Uprawnionych jest około 235 tys. osób. To emeryci i renciści. Muszą oni spełnić następujące warunki:

 

 

  1. mieć ustalone prawo do emerytury lub renty

 

  1. pobierać emeryturę lub rentę

 

  1. otrzymywali węgiel w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym do dnia: – do dnia 31.12.2011 r. w „Kazimierz-Juliusz” sp. z o.o. – do dnia 31.12.2014 r. w Kompanii Węglowej S.A. – do dnia 31.12.2014 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. – do dnia 31.12.2014 r. w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. – do dnia 17.10.2017 r. na skutek zawarcia porozumienia w sprawie zmiany ZUZP w LW Bogdanka S.A. – do dnia 15.10.2017 r. w Tauron Wydobycie S.A.

 

  1. od kilku lat nie otrzymują deputatu, ponieważ prawo do tego świadczenia zostało wypowiedziane przez spółki węglowe.

 

 

Rekompensatę za utracony deputat węglowy otrzyma również wdowiec, wdowa lub sierota po zmarłym, który spełniał powyższe warunki. W tym przypadku rekompensata zostanie podzielona pomiędzy wszystkich uprawnionych do renty rodzinnej.

 

Nieuprawnieni do rekompensaty za deputat węglowy:

 

 

  • osoby, które pracowały w kopalniach zlikwidowanych przed 1 stycznia 2007 roku i otrzymują deputat z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

 

  • osoby, którym został przywrócony deputat na podstawie prawomocnego wyroku sądowego;

 

  • osoby które przeszły na emeryturę lub rentę w okresie, kiedy przedsiębiorstwa górnicze nie przyznawały już emerytom i rencistom bezpłatnego węgla;

 

  • osoby, które skorzystały z urlopu górniczego lub urlopu dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla, a następnie po zakończeniu okresu tych urlopów – przeszły na emeryturę.

 

 

Deputat węglowy – gdzie składać wnioski:

 

Formularze wniosków o rekompensatę i towarzyszących im oświadczeń można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Energii oraz spółek górniczych. Wnioski o 10 tys. zł rekompensaty za utracony deputat węglowy można składać w 37 wyznaczonych do tego punktach. Na drugiej stronie znajdziecie listę wszystkich punktów przyjmowania wniosków, wraz z godzinami otwarcia.

 

Oto lista 37 punktów, gdzie można złożyć wniosek ws. przyznania 10 tys. zł rekompensaty za deputat węglowy:

 

SRK SA POK KWK Krupiński Suszec, ul Piaskowa 35 Godz. otwarcia: pon. – niedz. 8-20 SRK SA POK Czechowice -Dziedzice Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 2a Godz. otwarcia: pon. – niedz. 8-20 SRK SA POK Wola Wola, ul. Kopalniana 10 Godz. otwarcia: pon. – niedz. 8-20 SRK SA POK KWK Makoszowy Zabrze, ul. Makoszowska 24 Godz. otwarcia: pon. – niedz. 8-20 SRK SA POK KHW Katowice, ul. Damrota 16/18 Godz. otwarcia: pon. – niedz. 8-20 SRK SA POK Zabrze Zabrze, ul. Lompy 11 Godz. otwarcia: pon. – niedz. 8-20 SRK SA POK Rybnik przychodnia Rybnik, ul. Jastrzębska 12 Godz. otwarcia: pon. – niedz. 8-20 SRK SA POK Libiąż Przychodnia Libiąż, ul. Górnicza 5 Godz. otwarcia: pon. – niedz. 8-20 SRK SA POK Rybnik KWK Jankowice – biurowiec Rybnik, ul. Jastrzębska 12 Godz. otwarcia: pon. – niedz. 8-20 SRK SA POK Rydułtowy KWK ROW – budynek byłego klubu NOT Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 87 Godz. otwarcia: pon. – niedz. 8-20 SRK SA POK Bytom KWK Centrum Bytom, ul. Łużycka 7 Godz. otwarcia: pon. – niedz. 8-20 SRK SA POK Pszów KWK Anna Pszów, ul. Skwary 21 Godz. otwarcia: pon. – niedz. 8-20 SRK SA POK Sosnowiec KWK Kazimierz Juliusz Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1 Godz. otwarcia: pon. – niedz. 8-20 SRK SA POK Katowice KWK Boże Dary Katowice, ul. Boya Żeleńskiego 95 Godz. otwarcia: pon. – niedz. 8-20 SRK SA POK Katowice KWK Wieczorek Katowice, ul. Szopienicka 58 Godz. otwarcia: pon. – niedz. 8-20 SRK SA POK Chwałowice KWK ROW Chwałowice, ul. Przewozowa 13a Godz. otwarcia: pon.-pt. 8-20 PGG POK Łaziska Górne KWK Bolesław Śmiały – budynek Dyrekcji Łaziska Górne, ul. Świętej Barbary 12 Godz. otwarcia: 7-14 PGG POK Bieruń KWK Piast – Budynek sekcji transportu, pokój nr 1 Bieruń, ul. Granitowa 16 Godz. otwarcia: 7-14 PGG POK Lędziny KWK Ziemowit – Budynek byłego referatu węglowego, pokój nr 1 Lędziny, ul. Pokoju 4 Godz. otwarcia: 7-14 PGG POK Radlin KWK Marcel –- Budynek byłej stolarni Radlin, ul. Korfantego 52 Godz. otwarcia: 7-14 PGG POK Ruda Śląska KWK Bielszowice – budynek Dyrektora ds. Ekonomicznych – pokój nr 14 Ruda Śląska, ul. Halembska 160 Godz. otwarcia: 7-14 PGG POK Ruda Śląska KWK Halemba – budynek Dyrekcji B – pokój nr 8 A Ruda Śląska, ul. Kłodnicka 54 Godz. otwarcia: 7-14 PGG POK Ruda Śląska KWK Pokój – budynek Dyrekcji – pokój nr 16 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 13 Godz. otwarcia: 7-14 PGG POK Sośnica KWK Sośnica – Pawilon BHP Sośnica, ul. Błonie 6A Godz. otwarcia: 7-14 KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia” Dawny referat węglowy w budynku transportu 44-268 Jastrzębie-Zdrój ul. Węglowa 4 Tel. 32 756 1702; 32 756 1653 Godz. otwarcia: pon.-pt. 6-18, sob. 7-15 KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” Dawny referat węglowy w budynku szkoleniowym oraz sali nr 33 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Rybnicka 6 Tel. 32 756 5106; 32 756 5653 Godz. otwarcia: pon.-pt. 6-18, sob. 7-15 KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jastrzębie” Dawny budynek działu BHP oraz biuro w „starej” Dyrekcji obok siedziby Fundacji Ochrony Zdrowia 44-330 Jastrzębie-Zdrój ul. Górnicza 1 Tel. 32 756 3254; 32 756 3653 Godz. otwarcia: pon.-pt. 6-18, sob. 7-15 KWK „Budryk” Budynek A „starej” Dyrekcji, pokój nr 25 (parter) 43-178 Ornontowice ul. Zamkowa 10 Tel. 32 239 5611; 32 239 5750 Godz. otwarcia: pon.-pt. 6-18, sob. 7-15 KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów” W siedzibie Dyrekcji pokój 4, 5 i 6 44-190 Knurów ul. Dworcowa 1 Tel. 32 718 5526; 32 718 5119 Godz. otwarcia: pon.-pt. 6-18, sob. 7-15 KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Szczygłowice” Dział Zatrudnienia pokój 10 B i 13 44-193 Knurów ul. Górnicza 1 Tel. 32 717 6200; 32 717 6207 Godz. otwarcia: pon.-pt. 6-18, sob. 7-15 KWK „Krupiński” Biuro Ruchu Załogi 43-267 Suszec ul. Piaskowa 35 Tel. 32 756 6611; 32 756 6644 Godz. otwarcia: pon.-pt. 6-18, sob. 7-15 KWK „Pniówek” Hala Zborna 43-251 Pawłowice ul. Krucza 18 Tel. 32 756 2897; 32 756 2898 Godz. otwarcia: pon.-pt. 6-18, sob. 7-15 Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A. ( były Zakład Logistyki Materiałowej) Pokój 402 44-330 Jastrzębie-Zdrój ul. Towarowa 1 Tel. 32 756 4919 Godz. otwarcia: pon.-pt. 7-15 Tauron Wydobycie SA (Centrum) pokój nr 2 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 Tel. 32 618 5086, 32 618 5238 Godz. otwarcia: pon.-pt. 6-15 Tauron Wydobycie SA (Szyb Piłsudski) pokoje nr 6, 7, 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 6 Tel. 32 618 5653, 32 618 5437, 32 618 5224 Godz. otwarcia: pon.-pt. 6-15 Tauron Wydobycie SA (Budynek przed Bramą Główną ZG Janina) pokoje nr 108, 202 32-590 Libiąż, ul. Górnicza 23 Tel. 32 6270 630, 32 6270 611, 32 6270 286, 32 6270 692, 32 6270 654 Godz. otwarcia: pon.-pt. 6-15 LW Bogdanka SA w Bogdance stołówka górnicza 21-013 Puchaczów Godz. otwarcia: 8-14, w czwartki: 8-18

 

Deputat węglowy. Specjalne infolinie

 

Spółki węglowe uruchomiły infolinie, gdzie można uzyskać szczegółowych informacji dotyczących deputatu węglowego. Czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8 do 14.

 

 

  • Polska Grupa Górnicza – tel. 32 757 27 27

 

  • Jastrzębska Spółka Węglowa – tel. 32 756 21 13

 

  • Spółka Restrukturyzacji Kopalń – tel. 32 757 32 60

 

  • LW Bogdanka – tel. 81 462 53 00

 

  • Tauron Wydobycie – tel. 32 618 50 00, 32 627 00 00

 

 

 
 

 

COMMENTS