500 plus nie trafi do samotnych rodziców?

500 plus nie trafi do samotnych rodziców?

Świadczenie 500 plus nie trafi do rodziców, którzy samotnie wychowują dzieci? Takie pytanie pojawić się mogło w głowie, gdy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało zalecenie gminom o tym, aby nie wypłacały 500 plus samotnym matkom bez zasądzonych alimentów ani na pierwsze, ani na kolejne dzieci. Minister Rafalska tłumaczyła wówczas, że rodziny otrzymują świadczenie 500 plus bez żadnych zakłóceń. Jak wygląda obecnie sytuacja. Faktem jednak jest, że ministerstwo uszczelnia program 500 plus i rodzice samotnie wychowujący dzieci muszą się liczyć z pewnymi utrudnieniami. Dlaczego?

 

Otrzymanie zostało utrudnione dla rodziców samotnie wychowujących dzieci z końcem 2017 roku. Wówczas rząd dokonał zmian w ustawie o 500 plus w związku z fałszywi deklaracjami osób samotnych z dziećmi, które ukrywały informację bycia w nieformalnych związkach, co pozwalało nie wliczać do wniosku dochodów partnera lub partnerki. Jakie zatem samotnie wychowujący dziecko rodzic musi spełnić kryteria by otrzymać 500 plus?

 

Warto wspomnieć o sytuacji z końca 2018 roku, gdy “Gazeta Wyborcza” pisała, że ministerstwo wydało zalecenie gminom, aby świadczenia 500 plus nie wypłacać samotnym matkom bez zasądzonych alimentów nie tylko na pierwsze, ale i na kolejne dzieci.

 

Warto w tym miejscu przypomnieć jedną z sądowych spraw, którą wygrała jedna z wielodzietnych matek, w której Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że: “O ile wymóg sądowych alimentów można zrozumieć przy wypłacie pieniędzy na pierwsze dziecko, gdzie mają znaczenie dochody rodziny, o tyle przy drugim i kolejnym dziecku dodatkowe kryterium związane z alimentami nie ma prawa obowiązywać”. – pisała wówczas “GW”.

 

Mimo takiej decyzji sądu, Ministerstwo Pracy, zdecydowało, że wyrok obowiązuje tylko w jednej, przegranej sprawie, a kryteria przyznawania 500 plus dla osób samotnie wychowujących dzieci nie ulegają zmianie i decyzja o alimentach jest od nich wymagana.

 

Eksperci twierdzą, że to dyskryminacja niepełnych rodzin. I o ile kryterium dochodowe wypłacania 500 plus przy pierwszym dziecku jest zasadne, tak odmawianie świadczenia na drugie oraz kolejne dziecko z racji na brak posiadania sądowych alimentów jest absurdalne.

 

TK aipCOMMENTS

WORDPRESS: 0