14.8 C
Chicago
niedziela, 25 lutego, 2024

Za nami obfitujący w wydarzenia dzień w parlamencie.

Popularne

Strony Internetowe / SEO
Realizacja w jeden dzień!
TEL/SMS: +1-773-800-1520

Na początku posiedzenia na marszałka Sejmu po rezygnacji Radosława Sikorskiego wybrano Małgorzatę Kidawę-Błońską z PO.

Jej kandydaturę poparło 244 posłów.

Za kontrkandydatem posłanki Platformy wicemarszałkiem Sejmu z SLD Jerzym Wenderlichem głosowało 43 posłów.

Większość bezwzględna konieczna do wyboru marszałka wynosiła 221.
Małgorzata Kidawa-Błońska jest posłanką trzecią kadencję.

Dotychczas pełniła funkcję rzeczniczki rządu premier Ewy Kopacz.

 
Koalicyjna większość przy poparciu lewicy uchwaliła rządowy projekt ustawy o in vitro.

Zakłada on, że z procedury będą mogły korzystać małżeństwa oraz osoby we wspólnym pożyciu, potwierdzonym zgodnym oświadczeniem, po wyczerpaniu innych metod leczenia, prowadzonych przez co najmniej rok.

Ustawa o in vitro to sukces polskiej wolności – powiedziała dziennikarzom premier Ewa Kopacz po głosowaniu.

Rządowy projekt poparło 261 posłów, prawie wszyscy z PO, część z PSL a także politycy lewicy.

Przeciw było 176, głównie z prawicowej opozycji, 6 wstrzymało się od głosu.

 
Sejm uchwalił również ustawę o otwieraniu bramek na autostradach.

Wczoraj wieczorem rząd przyjął nowelizację ustawy o płatnych autostradach.

Jeszcze wczoraj odbyło się jej pierwsze czytanie.

Nowelizację poparło 420 posłów, przeciw było pięciu, sześciu wstrzymało się od głosu.

Cały proces trwał kilkanaście godzin.
Ustawa zakłada, że minister infrastruktury będzie miał uprawnienie do rezygnacji z pobierania opłat za przejazd odcinkami płatnych autostrad.

Będzie to dotyczyło sytuacji, w których na tych drogach utworzy się korek i wyłącznie tych arterii, które są zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Obecnie płatne odcinki obowiązują na trzech głównych autostradach Polski: A1, A2 i A4.

 
W Sejmie uchwalono również ustawę o Radzie Dialogu Społecznego.

Rada ma być, podobnie jak wcześniej Komisja Trójstronna, instytucją dialogu pomiędzy związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców oraz rządu.
W ocenie ministra pracy Władysława Kosiniaka -Kamysza z PSL, ustawa wzmacnia partnerów społecznych.

Daje im niezależność w przedstawianiu swoich propozycji – uważa minister.
Rada Dialogu Społecznego ma być ciałem niezależnym od rządu.

Przewodnictwo w Radzie będzie rotacyjne, naprzemiennie przez rok funkcję tę pełnił będzie przedstawiciel pracowników, pracodawców i strony rządowej.

Obecnie przewodniczącego Komisji Trójstronnej bezterminowo powołuje premier.

Posiedzenia Rady mają być jawne.

Ustawa zakłada, że obecna Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych będzie działała do czasu powołania pierwszego składu Rady Dialogu Społecznego.

Ostatnie posiedzenie Komisji Trójstronnej odbyło się w marcu 2013 roku.

 
Sejm uchwalił też ustawę umożliwiającą uregulowanie stanu prawnego warszawskich nieruchomości odebranych byłym właścicielom tzw. dekretem Bieruta z października 1945 roku.

Ustawa daje stolicy prawo pierwokupu nieruchomości na których stoją budynki użyteczności publicznej takie jak szkoły, przedszkola, szpitale czy są place zabaw.

Pozostałe mają być zwracane byłym właścicielom lub ich spadkobiercom.
Ustawa przewiduje również umorzenie spraw o zwrot nieruchomości w przypadku, gdy byli właściciele wiele lat temu złożyli wnioski o zwrot nieruchomości, ale do tej pory nie ubiegali się o nie.

Będzie to możliwe, gdy w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie nie zgłoszą się właściciele nieruchomości lub ich spadkobiercy.

Osoby, które zgłoszą się później będą miały prawo wyłącznie do odszkodowania.

Ustawa rozstrzyga też problem sprzedaży roszczeń.

Takie transakcje mają być zawierane wyłącznie w formie notarialnej.

Ma to zapobiec odkupywaniu prawa do nieruchomości za rażąco niską cenę przez różne kancelarie.

Ustawa znosi też możliwość ustanowienia kuratora, czyli osoby, która często pod pozorem występowania w imieniu byłych właścicieli nabywała nieruchomość.

Decyzję Sejmu z zadowoleniem przyjął warszawski magistrat.

Wiceprezydent Warszawy Jarosław Jóźwiak powiedział IAR, że ustawa pozwoli rozwiązać kilka istotnych problemów dotyczących nieruchomości, z którymi zmaga się ratusz.

 
Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy ograniczającą stosowanie terminowych umów o pracę.

Zmienił też długość okresów wypowiedzenia dla umów na czas określony.

Ustawa przewiduje, że łączny okres zatrudnienia na umowy terminowe między tymi samymi stronami nie może być dłuższy niż 33 miesiące.

Niezależnie od okresu, liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać trzech – czwarta z mocy ustawy stanie się umową na czas nieokreślony.

Wcześniej będzie można zawrzeć umowę na okres próbny, nie dłuższy niż 3 miesiące.

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział przed głosowaniem, że ustawa wzmacnia pozycję pracownika. „To, wraz z oskładkowaniem umów-zleceń, wraz ze zmianami w ustawie o zamówieniach publicznych wraz z klauzulami społecznymi kończy erę umów śmieciowych w Polsce”– powiedział minister.

Nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje również zrównanie okresów wypowiedzeń.

Będą one takie same dla pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony jak i na czas określony.

Obecnie, czas wypowiedzenia umowy terminowej wynosi 2 tygodnie.

Po wejściu nowelizacji w życie będzie on zależał, podobnie jak w przypadku umów o pracę od stażu pracy.

 
Posłowie uchwalili też ustawę o darmowej pomocy prawnej.

Będą mogli z niej skorzystać ludzie młodzi – do 26 roku życia – oraz seniorzy, którzy ukończyli 65 lat.

W całej Polsce będzie utworzonych ponad ponad 1500 punktów darmowej pomocy.

Punkty pomocy prawnej mają być otwarte od poniedziałku do piątku przez minimum 4 godziny.

Będą w nich dyżurować nie tylko adwokaci i radcowie prawni.

Poza młodymi ludźmi i seniorami z pomocy będą mogli także skorzystać kombatanci i weterani, rodziny wielodzietne oraz osoby dotknięte między innymi klęską żywiołową.

Ustawa ma obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.

 

IAR/D.Zaczek/kd/sk

- Advertisement -

Podobne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Ostatnio dodane

Strony Internetowe / SEO
Realizacja w jeden dzień!
TEL/SMS: +1-773-800-1520