HomeŚwiat

Wzrost bezrobocia w UE i strefie euro w lipcu

Wzrost bezrobocia w UE i strefie euro w lipcu

Bezrobocie w Unii Europejskiej i strefie euro w lipcu wzrosło nieznacznie, w Polsce spadło i ma ona drugi, najniższy wskaźnik. Najnowsze dane opublikował Eurostat, unijny urząd statystyczny. We Wspólnocie bez pracy było 7,2 procent Europejczyków, w eurolandzie 7,9 procent. To o jedną dziesiątą punktu procentowego więcej niż w czerwcu.
W Polsce, jak podał Eurostat, bezrobocie w lipcu spadło do poziomu 3,2. Te dane różnią się od wskaźników podawanych przez Główny Urząd Statystyczny, bo inna jest metodologia liczenia. GUS poinformował przed tygodniem, że w lipcu bez pracy było 6,1 procent aktywnych zawodowo Polaków. Według danych Eurostatu lepsza sytuacja od tej w naszym kraju była tylko w Czechach, gdzie w lipcu było 2,7 procent bezrobotnych. Na trzecim miejscu jest Malta z ponad 4-procentowym bezrobociem. Najgorsza sytuacja pod tym względem jest w Grecji. Ostatnie dane z maja mówią, że bez pracy było 17 procent Greków, na kolejnym miejscu jest Hiszpania z bezrobociem na poziomie 15,8 procent, a następnie Włochy – 9,7 procent.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/Beata Płomecka/Bruksela/w dwi/

COMMENTS