Wicepremier Gliński zainaugurował Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

Wicepremier Gliński zainaugurował Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

W Łazienkach Królewskich w Warszawie wicepremier i minister kultury Piotr Gliński zainaugurował Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego. Rok 2018 został ogłoszony przez Komisję Europejską Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Z tej okazji na terenie całej Europy odbywać się będą różnego rodzaju wydarzenia informujące, kulturalne, edukacyjne oraz zwiększające społeczną świadomość.

Profesor Piotr Gliński powiedział, że Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego to ważna inicjatywa dla Polski. Podkreślał, że dziedzictwo kulturowe jest jednym z warunków integracji wspólnoty i określenia jej tożsamości, a twórczość zostaje dla następnych pokoleń.
W ocenie wicepremiera szczególnie ważny jest aspekt edukacyjny – zwłaszcza wyjaśnianie młodemu pokoleniu, do czego jest nam potrzebne dziedzictwo. “Ono jest bardzo interesujące z punktu widzenia treści życia młodych ludzi” – ocenia profesor Piotr Gliński.
Koordynatorem wydarzeń związanych z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego zostało Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Jego dyrektorka Agata Wąsowska-Pawlik podkreślała, że w ramach Roku Dziedzictwa Kulturowego podjęte zostaną liczne działania mające na celu zwiększenie zainteresowania naszą kulturą. Jest wśród nich między innymi “Bestiariusz polski” – książka dla dzieci na temat dziedzictwa kulturowego oraz strona internetowa z kalendarium wydarzeń.
Hasło przewodnie tegorocznych wydarzeń “przeszłość spotyka się z przyszłością” zwraca uwagę na wykorzystanie przeszłości dla współczesnych bądź przyszłych celów. “Chronimy, interpretujemy, edukujemy się, poznajemy się lepiej, bo tylko uczestnictwo w życiu kulturalnym poprawia jakość życia” – mówiła Agata Wąsowska-Pawlik.
Historyk sztuki, profesor Maria Poprzęcka podkreślała, że Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego to szansa na szersze spojrzenie na polską spuściznę kulturową, ponieważ na ziemiach polskich znajduje się wiele z dziedzictwa, które trudno nam uznać za nasze. Zwłaszcza na tak zwanych Ziemiach Odzyskanych, gdzie spotykamy dziedzictwo niemieckie, sowieckie, postpeerelowskie. Ten stan rzeczy – zdaniem profesor – tworzy szansę na głęboką refleksję o tym, czy jesteśmy na tyle dojrzali, by “spojrzeć na wewnętrzną komplikację naszego dziedzictwa”.
Celami Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego są: zachęcenie do dzielenia się i docenienia wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego jako dobra wspólnego, zwiększenie świadomości wspólnej historii oraz podzielanych przez Europejczyków wartości, wzmocnienie poczucia przynależności do społeczności europejskiej.
W ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego w 2018 roku w całej Europie i poza nią odbędą się liczne wydarzenia oraz inicjatywy skupiające się na tematyce dziedzictwa kulturowego, akcje promocyjne zwiększające świadomość adresowane do dzieci i młodzieży, osób zainteresowanych tematyką oraz profesjonalistów z dziedziny kultury.

Informacyjna Agencja Radiowa IAR Witold Banach/jl/dw

COMMENTS

WORDPRESS: 0