HomePOLSKA

Ustawy reformujące sądownictwo opublikowane w Dzienniku Ustaw

Ustawy reformujące sądownictwo opublikowane w Dzienniku Ustaw

Prezydenckie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Sądzie Najwyższym zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa stanowi między innymi, że 15 sędziów, członków Rady, będzie wybieranych przez Sejm. Izba ma ich wybierać większością 3/5 głosów, głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat, wskazany przez każdy klub poselski. Klub może wskazać nie więcej, niż 9 kandydatów. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, posłowie głosowaliby na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.
Ustawa o Sądzie Najwyższym przewiduje między innymi, że będzie on mógł badać skargi nadzwyczajne na prawomocne wyroki sądów, wydane od 1997 roku.

Informacyjna Agencja Radiowa IAR Siekaj/gaj

COMMENTS