HomePOLSKA

Uroczystości XI Święta Dziękczynienia. „Dziękujemy za niepodległość”

Uroczystości XI Święta Dziękczynienia. „Dziękujemy za niepodległość”

Punktualnie o 21:37, a więc w godzinę śmierci św. Jana Pawła II, modlitwą za pośrednictwem papieża Polaka zakończą się trwające cały dzień uroczyste centralne obchody XI Święta Dziękczynienia w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Tegoroczne stanowią podziękowanie Kościoła za odzyskaną w 1918 roku niepodległość.
Głównym punktem uroczystości była msza święta, której w wilanowskiej świątyni przewodniczył prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. W koncelebrze prymasowi towarzyszyło około 100 biskupów z Polski i zagranicy. W liturgii wziął udział prezydent Andrzej Duda i marszałek Sejmu Marek Kuchciński, przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski oraz władz samorządowych, a także kombatanci.
W homilii arcybiskup Grzegorz Ryś powiedział, że świętując musimy się otworzyć na Boga, który chce nas wyzwolić oraz dziękować mu za niepoległą Polskę. Metropolita łódzki zaznaczył, że Kościół ma powody do dziękowania za niepodległą Polskę, ponieważ wiele jej zawdzięcza. Dodał, że Kościół dziękuje też za każdego człowieka, który w Polsce “przeżywa swoją wolność”. “Ta wolność jest też miejscem spotkania wszystkiego, co najpiękniej ludzkie z Ewangelią Jezusa Chrystusa” – dodał metropolita łódzki.
Arcybiskup Grzegorz Ryś podkreślił także, że wolność jest miejscem spotkania wszystkiego, co najpiękniej ludzkie z Ewangelią Jezusa Chrystusa. Kaznodzieja odwołał się między innymi do przemyśleń księdza profesora. Józefa Tischnera, który pisał o rożnych przejawach ucieczki od wolności. Wśród nich metropolita za filozofem wymienił “strach przed tym, żeby powiedzieć przepraszam”. Tymczasem, jak mówił kaznodzieja, jest to “najprostsze słowo, które otwiera rozmowę”. “Ucieczka od wolności to także ucieczka od tego, co jest najgłębszym przekonaniem chrześcijaństwa: że człowiek jest większy, niż warunki, w których żyje” – mówił w kazaniu metropolita łódzki.
Po homilii kardynał Kazimierz Nycz odczytał uroczystego Aktu Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej. “Nie opuszczaj nas – nawet wtedy, gdy my opuszczamy Ciebie. Prowadź nas – nawet wtedy, gdy nasze drogi nie są Twoimi drogami. Mów do nas – nawet wtedy, gdy nasze serca są nieskore do słuchania. Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty, bądź uwielbiony teraz i zawsze” – brzmi końcowy fragment zawierzenia.
Podczas mszy – po raz drugi w historii – zapłonęła licząca ponad 100 lat Świeca Niepodległości, znak wolnej Polski. Ogniem przeniesionym przez harcerzy z Grobu Nieznanego Żołnierza zapalił ją prezydent Andrzej Duda w asyście marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka i kardynała Kazimierza Nycza. Świeca Niepodległości została przekazana polskim biskupom w 1867 roku przez papieża Piusa IX, kiedy w Rzymie odbywała się kanonizacja Jozafata Kuncewicza.
Po mszy uroczyście odsłonięto i poświęcono tablice upamiętniające diecezje, które swą ofiarnością przyczyniły się do budowy Świątyni Opatrzności Bożej.
Tradycyjnie przed 15-tą w niebo zostaną poleciały baloniki z napisem “Dziękuję”.
Popołudnie wypełniły atrakcje dla rodzin z dziećmi i koncerty. W specjalnie przygotowanym miasteczku dla dzieci rodziny mogły wziąć udział w grze terenowej pt. “Tropem świętych do skarbu wolności”. Natomiast w festiwalu muzycznym “Moc Dobra” wystąpili m.in. Magda Anioł, Maleo Reggae Rockers, Mieczysław Szcześniak, Marcin i Lidia Pospieszalscy, Pax i Muode Koty, Raz, Dwa, Trzy oraz Gospel Rain. Na scenie pojawił się także dziecięcy Mały Chór Wielkich Serc z Łodzi. Po 20.30 natomiast odbędzie się muzyczny Wieczór Uwielbienia.
Obchody XI Święta Dziękczynienia rozpoczęły się o 8.00 rano, kiedy z Placu Piłsudskiego wyruszyła do Świątyni Opatrzności Bożej procesja z relikwiami świętej siostry Faustyny, które zostały wprowadzone do świątyni. Ostatnim aktem obchodów będzie iluminacja świątyni.
Święto Dziękczynienia zostało ustanowione przez kardynała Kazimierza Nycza w 2008 roku dla archidiecezji warszawskiej. Przypada zawsze w pierwszą niedzielę czerwca. W tym roku decyzją Episkopatu Polski obchody mają charakter ogólnopolski i są częścią centralnych kościelnych uroczystości setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
Święto Dziękczynienia jest kontynuacją inicjatyw podjętych jeszcze w czasach Sejmu Czteroletniego, w 1792 roku. W czasie jego obrad zapadła decyzja o złożeniu Bogu specjalnego daru w podzięce za możliwość uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Miała nim być Świątynia Najwyższej Opatrzności. Planu jednak nie zrealizowano z powodu rozbiorów i kolejnych tragicznych wydarzeń w naszej historii. Z kolejną inicjatywą budowy Świątyni wystąpił w 1989 roku prymas Polski Józef Glemp.
Obecnie budowana Świątynia Opatrzności Bożej jest wotum wdzięczności narodu polskiego za Konstytucję 3 Maja, odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz pontyfikat Jana Pawła II.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/zbiorcza/jl/kry

COMMENTS