"> Strajk! - wiadomosci.com

Strajk!

Strajk!

W wielu placówkach oświatowych ma się rozpocząć strajk nauczycieli. Podczas wczorajszych, wieczornych rozmów ostatniej szansy, porozumienie z rządem w sprawie podwyżek płac podpisała jedynie oświatowa ‘Solidarność”. Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych odrzuciły zaproponowane przez rząd porozumienie i zapowiedziały rozpoczęcie dziś od rana bezterminowego strajku w szkołach.

Porozumienie zawarte z oświatową “Solidarnością” przewiduje przeznaczenie z budżetu państwa na 2019 rok 667 milionów złotych na wdrożenie drugiej w tym roku podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Po zwiększeniu płac nauczycieli o 5 procent od stycznia 2019 roku, strona rządowa proponuje przeznaczenie dodatkowych środków ujętych w budżecie państwa na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o kolejne 5 procent od września. Po wdrożeniu dodatkowej podwyżki płac nauczycieli od września wynagrodzenie zasadnicze wyniesie dla nauczyciela dyplomowanego 3815 złotych, dla nauczyciela mianowanego 3248 złotych, dla nauczyciela kontraktowego 2860 złotych i dla nauczyciela stażysty 2780 złotych. Porozumienie zakłada też wprowadzenie wynagrodzenia za prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. W 2019 roku ma zostać na to przeznaczone 57 milionów złotych, a w okresie 10 lat -1,9 miliarda złotych. Skrócona ma zostać też ścieżka awansu zawodowego i wrócić ma ocena pracy sprzed września 2018 roku z uwzględnieniem opinii Rady Rodziców. Staż nauczyciela stażysty ma zostać skrócony do 9 miesięcy. Skrócony ma zostać także dla nauczycieli kontraktowych obowiązkowy okres przepracowania przed rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu do 2 lat, a dla nauczycieli mianowanych – do 1 roku. Wprowadzone ma także zostać wynoszące 1000 złotych świadczenie “na start” dla młodych nauczycieli. W przepisach ma też zostać wprowadzona minimalna kwota dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 złotych.
Wcześniej rząd w ramach nowego kontraktu społecznego dla nauczycieli zaproponował powiększenie pensum nauczycielskiego w dwóch wariantach oraz – co za tym idzie – wzroście wynagrodzeń. Pensum nauczycielskie miałoby zostać powiększone do 22 bądź 24 godzin tygodniowo. W pierwszym wariancie, w 2023 roku średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wyniosłoby 7704 złote brutto (obecnie 5603 złote), a w drugim wariancie – do 8100 złotych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydanym w piątek komunikacie poinformowało rodziców, że strajk nie jest powodem do odwołania zajęć w przedszkolu bądź szkole oraz nie może stanowić przyczyny zamknięcia tych placówek. Dyrektor placówki ma obowiązek zapewnić dzieciom lub uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na jej terenie placówki. Podkreślono, że przystąpienie nauczycieli do strajku nie zwalnia dyrektora z tego obowiązku.COMMENTS

WORDPRESS: 0