HomePOLSKA

Stalinowski sędzia Stefan Michnik z Europejskim Nakazem Aresztowania

Stalinowski sędzia Stefan Michnik z Europejskim Nakazem Aresztowania

Na wniosek prokuratorów IPN sąd wydał Europejski Nakaz Aresztowania stalinowskiego sędziego Stefana Michnika. Konferencja w tej sprawie odbyła się w murach aresztu na Rakowieckiej, gdzie siedzibę ma Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zastępca Prokuratora Generalnego prokurator Andrzej Pozorski wyjaśniał, że Prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej zamierzają postawić mu Stefanowi Michnikowi kilkadziesiąt zarzutów.

„Zebraliśmy bardzo obszerny materiał dowodowy. Prokurator przeprowadził analizę wielu dziesiątków tomów różnych spraw karnych z lat 40. i 50. To pozwoliło mu na wydanie postanowienia o przedstawienia zarzutów do Stefana Michnika. Tych zarzutów jest 30, w tym m.in. cztery zarzuty dotyczące zbrodni sądowej, kiedy osoby zostały skazane na kary śmierci. Pozostałe zarzuty dotyczą wielokrotnego, bezprawnego pozbawienia wolności” – powiedział Andrzej Pozorski.

Prokurator wyjaśniał, że Stefanowi Michnikowi zarzuca się nie tylko popełnienie zbrodni komunistycznej, ale i zbrodni wyczerpujących znamiona zbrodni przeciwko ludzkości. Dlatego prokurator wystąpił o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego.

„Sąd poparł stanowisko prokuratora i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie. Sąd wskazał, że zebrany materiał dowodowy z dużym prawdopodobieństwem wskazuje na to, że podejrzany dopuścił się zarzucanych mu czynów. Jednocześnie stosując areszt sąd wskazał, że podejrzany ewidentnie utrudnia postępowanie unikając kontaktu z organami wymiaru sprawiedliwości i wykorzystuje fakt zamieszkiwania poza granicami kraju, żeby uniknąć odpowiedzialności karnej” – podkreślił prokurator.

Andrzej Pozorski powiedział, że Stefan Michnik jest jedynym żyjącym z grupy sędziów Wojskowego Sądu Rejonowego, którzy dopuścili się przestępstw w latach 40-tych i 50-tych.
Z kolei minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreślał, że próba postawienia przed sądem Stefana Michnika, jest aktem swoistej sprawiedliwości dziejowej.

„Po 1989 roku było ponad 100 żyjących sędziów morderców, którzy wydawali liczne wyroki śmierci na niewinnych ludzi, za to że byli oni oddani Polsce. Sędziowie ci nie ponieśli żadnej konsekwencji, nawet dyscyplinarnych, nie byli pociągnięci do odpowiedzialności karnej, nie byli napiętnowani. Nikt nie stawiał im zarzutów i nie doprowadził ich przed sąd. Pobierali natomiast sowite emerytury i żyli na koszt polskiego i wolnego państwa” – podkreślił Zbigniew Ziobro.

89-letni Stefan Michnik mieszka obecnie w Szwecji i – jak podał pion śledczy IPN – co najmniej od 2008 roku unika jakichkolwiek kontaktów zarówno z przedstawicielami polskiego wymiaru sprawiedliwości, jak też z właściwą polską placówką dyplomatyczną, nie odbiera również korespondencji kierowanej do niego w śledztwie.

Wojskowy Sąd Garnizonowy wydał kilka lat temu Europejski Nakaz Aresztowania wobec Stefana Michnika, jednak dotyczył on lżejszych zarzutów.W listopadzie 2010 roku Sąd Rejonowy w Uppsali uznał, że przestępstwa zarzucone podejrzanemu, zgodnie z prawem szwedzkim, uległy przedawnieniu, a poszukiwany jest obywatelem szwedzkim. Tym samym oddalono wniosek o przekazanie Stefana Michnika organom polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Informacyjna Agencja Radiowa IAR/ W.Banach/pp/jj

COMMENTS