HomeŚląskie

Śląsk. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny: Nieobecność w szkole usprawiedliwiona? Nauczyciele popierają uczniów

Śląsk. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny: Nieobecność w szkole usprawiedliwiona? Nauczyciele popierają uczniów

Młodzież ponownie podnosi głos w sprawie przyszłości naszej planety. Dzisiaj, w piątek, odbędzie się Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Młodzież będzie strajkować w całej Polsce, w tym w kilku miastach województwa śląskiego. W tym czasie będą nieobecni na lekcjach w szkole. Czy ich absencja będzie usprawiedliwiona? Strajkujący wyjdą także na rynek w Katowicach.

 

Los naszej planety nie jest im obojętny. Młodzież w Polsce wyruszy w piątek na ulice, by rozpocząć strajk klimatyczny. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny odbędzie się w 31 miastach już w piątek 29 listopada.

 

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny wiąże się z nieobecnością na lekcjach. Czy nauczyciele usprawiedliwią nieobecność w szkole? Niektóre szkoły sprawę rozwiązały bardzo prosto: na strajk wybierają się grupy razem z nauczycielami, w innych sytuacjach delegowana jest grupa uczniów, którzy są przedstawicielami całych szkół. W niektórych szkołach uczniowie popierają hasła uczniów, jednak nie moga oficjalnei zezwolić na nieobecność na lekcjach. W tych przypadkach niezbędne jest przyniesienie pisemnego zwolnienia od rodziców.

 

Strajk na Śląsku odbędzie się w siedmiu miastach:

 

 

  • Gliwice – Plac Krakowski, godz. 10

 

  • Rybnik – Rynek, godz. 14

 

  • Tychy – Plac pod Żyrafą, godz. 14

 

  • Częstochowa – Plac Daszyńskiego, godz. 11

 

  • Katowice – Rynek, godz. 10

 

  • Mikołów – Rynek, godz. 11

 

  • Cieszyn – Rynek, godz. 13

 

 

Postulaty Młodzieżowego Strajku Klimatycznego:

 

1. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ. Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej.

 

2. Wzywamy parlament polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów – w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami.

 

3. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie. Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne.

 

4. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii. Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych.

 

5. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wymagamy by respektowano prawa i potrzeby wszystkich których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu.

 

Postulat do mediów:

 

6. Żądamy by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym. Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu.

 

aip

COMMENTS