Rzecznik Praw Obywatelskich… gejów i lesbijek

Rzecznik Praw Obywatelskich… gejów i lesbijek

Rzecznik Praw Obywatelskich z wielkim niepokojem przyjął informacje o deklaracjach „przeciw ideologii LGBT”, uchwalonych w ostatnim czasie przez Radę Powiatu w Świdniku, Sejmik Województwa Lubelskiego oraz Sejmik Województwa Małopolskiego. Adam Bodnar twierdzi, że ich założenia cele i treści budzą poważne wątpliwości co do zgodności z prawami człowieka i obywatela, w szczególności z zasadą równego traktowania. Zauważa również, że sytuacja prawna osób LGBT plasuje Polskę na przedostatnim miejscu wśród państw Unii Europejskiej pod kątem ochrony gwarantowanej tej mniejszościowej grupie.

Sejmik województwa małopolskiego przyjął deklarację sprzeciwiająca się propagandzie LGBT pod koniec kwietnia. Za taką deklaracją głosowali radni PiS, przeciw była PO i Nowoczesna.

 

„Sejmik województwa małopolskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT, której cele kwestionują podstawowe prawa i wolności zagwarantowane w aktach prawa międzynarodowego. Podejmowane w ostatnim okresie działania przez niektórych przedstawicieli samorządowej jak i krajowej sceny politycznej ukierunkowane są na wywoływanie fundamentalnych zmian w życiu społecznym. Działania te zorientowane są na anihilację wartości ukształtowanych przez wielowiekowe dziedzictwo chrześcijaństwa, ważnych szczególnie dla mieszkańców Małopolski. Jako radni województwa małopolskiego deklarujemy wsparcie dla rodziny opartej na tradycyjnych wartościach oraz ochronę systemu oświaty przed propagandą LGBT zagrażającą prawidłowemu rozwojowi młodego pokolenia. Deklarujemy, że sejmik w realizacji swoich zadań publicznych będzie wierny tradycyj narodowej i państwowej mając w pamięci tysiącletnią tradycję chrześcijaństwa w Polsce oraz wielowiekowe przywiązanie Polaków do wolności”.

 

To cała treść deklaracji przyjętej przez małopolski sejmik w poniedziałek 29 kwietnia 2019 roku. Projekt został wprowadzony w trybie nagłym, zainicjował go klub radnych PiS i poparł Zarząd Województwa, w którym zasiadają członkowie tej partii. Deklaracje „przeciw ideologii LGBT” uchwaliły również Rada Powiatu w Świdniku oraz Sejmik Województwa Lubelskiego. Informacje o tym z wielkim niepokojem przyjął Rzecznik Praw Obywatelskich. “Jako organ stojący na straży tych praw, Rzecznik Praw Obywatelskich wyraża więc stanowczy sprzeciw wobec działań organów samorządu terytorialnego, które godzą w grupę społeczną osób nieheteronormatywnych i mogą prowadzić do naruszenia prawnego zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową” – czytamy w komunikacie RPO.

 

Ze skarg otrzymywanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich od obywateli wyraźnie wynika, że osoby LGBT nieustannie spotykają się w Polsce ze stereotypami, odrzuceniem, dyskryminacją w większości obszarów życia, a także przemocą motywowaną uprzedzeniami. “Działania władzy publicznej jawnie oparte na niechęci wobec określonej grupy społecznej stanowią natomiast realne zagrożenie dla fundamentów demokracji, a w związku z tym wymagają stanowczego sprzeciwu” – dodaje RPO.

 

 

 

aipCOMMENTS

WORDPRESS: 0