HomePOLSKA

Rząd zgodził się na zmniejszenie rygorystycznych ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi

Rząd zgodził się na zmniejszenie rygorystycznych ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Projekt przedłożył minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Projekt zakłada zmniejszenie ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. Według projektu, po zmianach więcej podmiotów będzie mogło nabyć grunty rolne. Rozszerzono katalog przypadków, w których nie będą stosowane przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Chodzi, między innymi, o nieruchomości rolne położone w granicach administracyjnych miast, nieruchomości, w których grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, jako tereny pod stawami rybnymi, stanowią co najmniej 70 procent powierzchni nieruchomości i nieruchomości nabyte z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), jako tak zwane “ogródki przydomowe”.

Centrum prasowe rządu przekazało, że dzięki nowym rozwiązaniom, nie mając statusu rolnika indywidualnego, będzie można nabyć nieruchomość rolną, między innymi:

 

  • o powierzchni mniejszej niż 1 hektara,
  • w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku,
  • a także w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego,
  • w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym

Zgodnie z projektem, zgoda na sprzedaż lub oddanie w posiadanie nabytej nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat od jej nabycia będzie wydawana przez Dyrektora Generalnego KOWR w formie decyzji administracyjnej, a nie – jak do tej pory – przez sąd. Według projektu ma to spowodować, że uzyskanie zgody będzie prostsze i tańsze.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/dwi/as

COMMENTS