7.1 C
Chicago
środa, 24 kwietnia, 2024

Profilaktyka zdrowotna pozwala pracować dłużej

Popularne

Strony Internetowe / SEO
Realizacja w jeden dzień!
TEL/SMS: +1-773-800-1520

Fundusze Europejskie. Wczesne wykrywanie poważnych chorób daje szansę na ich całkowite wyleczenie i zapobiega przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy z powodów zdrowotnych.

 

Fundusze Europejskie Ekonomiści nie mają wątpliwości, że wykorzystanie zasobów pracy to jeden z czynników sprzyjających rozwojowi gospodarczemu. Pod tym względem Polska pozostaje w tyle za wieloma krajami europejskimi. Liczba osób nieobecnych na rynku pracy z powodów zdrowotnych i pobierających renty według danych ZUS sięga miliona. Profilaktyka zdrowotna pozwalająca na wczesne wykrywanie groźnych chorób zwiększa szanse pacjentów na wyleczenie, a jednocześnie zapobiega ich przedwczesnemu wykluczeniu z rynku pracy. W ramach poddziałania 6.6.1 „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ Europejski Fundusz Społeczny pomoże sfinansować dwa rodzaje programów „Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego” oraz „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania gruźlicy”. Łącznie na profilaktykę obu chorób do podziału będzie ponad 2,7 mln zł. Fundusze Europejskie – zdążyć przed rakiem – Rak jelita grubego jest drugim najczęstszym nowotworem złośliwym w Polsce – mówi Sylwia Wójcik, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. – Celem programów profilaktycznych jest doprowadzenie do wczesnej wykrywalności nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego, a w konsekwencji obniżenie umieralności na tego rodzaju nowotwory. O wsparcie projektów profilaktycznych w ogłoszonym właśnie konkursie mogą występować między innymi pracodawcy, instytucje rynku pracy, organizacje samorządowe, podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, a także niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi w publicznym systemie służby zdrowia. Co istotne – świadczenia zdrowotne mogą być udzielane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W ramach zgłaszanych projektów można zaplanować szereg działań m.in. usługi zdrowotne, które nie są refundowane, czyli zalecane przez Radę Europy badania na krew utajoną, pozwalające na wykrycie choroby we wczesnym bezobjawowym stadium, działania edukacyjne, w tym podnoszenie kwalifikacji lekarzy biorących udział w projekcie, zapewnienie dojazdu na nie lub np. opieki nad dzieckiem czy inną osobą niesamodzielną na czas badań. W każdym przypadku jednak program profilaktyczny powinien obejmować lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Planuje się, że program profilaktyczny dotyczący wykrywania raka jelita grubego obejmie docelowo nie mniej niż 14 25o osób, a 60 proc. z nich zgłosi się na badania profilaktyczne. Przyszli beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie nawet 95 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Do podziału jest ponad 2,2 mln zł.

Kolejny z ogłoszonych konkursów dotyczy „Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania gruźlicy” . Choroba ta jest groźniejsza i bardziej powszechna, niż zwykło się przypuszczać. – Około 30 proc. osób mających bliski kontakt z osobą prątkującą ulega zakażeniu – podkreśla Sylwia Wójcik. Jedna osoba prątkująca zakaża średnio 10 osób ze swojego otoczenia. Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w Wielkopolsce w 2013 roku wyniosła 9,9 (na 100 tys. osób). Mimo że to jeden z niższych wskaźników występowania tej choroby w skali kraju, nadal ten problem istnieje i stanowi zagrożenie ze względu na sposób szerzenia się choroby, szczególnie w dużych skupiskach ludzkich. Szybkie wykrycie gwarantuje przerwanie łańcucha zakaźnego i równie szybką terapię i to właśnie jest celem programu – podkreśla dyrektor DEFS. Także w przypadku programów profilaktycznych dotyczących gruźlicy konieczne jest uwzględnienie w nich roli lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej. Program powinien uwzględniać wykorzystanie testów IGRA w wykrywaniu zakażenia prątkiem gruźlicy. Testy te nie są refundowane, a pozwalają optymalnie określić, w przypadku których pacjentów konieczna będzie dalsza diagnostyka bądź leczenie. Oprócz tego program powinien uwzględniać działania informacyjno-promocyjne, kierowane do jego potencjalnych odbiorców i lekarzy oraz pielęgniarek. Możliwe jest uwzględnienie zapewnienia dojazdu na badania i opieki nad osobami niesamodzielnymi w czasie, gdy ich opiekun z badań korzysta. Zakłada się, że programem zostanie objętych 1800 osób, z których 60 proc. zgłosi się na badania profilaktyczne. Na wsparcie przeznaczono prawie pół miliona złotych. Maksymalny poziom dofinansowania to 95 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogłoszenia o konkursach można znaleźć na stronie. Wnioski należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego pod adresem internetowym od 22 grudnia 2016 roku od godziny 0.00 do dnia 5 stycznia 2017 roku do godziny 15.30. Już teraz można przygotowywać wnioski w Lokalnym Systemie Informatycznym W ciągu pięciu dni roboczych od złożenia wniosku elektronicznie trzeba złożyć (osobiście, pocztą bądź przesyłką kurierską) wersję papierową wraz z załącznikami do sekretariatu Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWW przy al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań.

- Advertisement -

Podobne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Ostatnio dodane

Strony Internetowe / SEO
Realizacja w jeden dzień!
TEL/SMS: +1-773-800-1520