HomePOLSKA

Prezydent napisał list do wiernych i ojca Rydzyka

Prezydent napisał list do wiernych i ojca Rydzyka

Prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników obchodów 29. rocznicy powstania Radia Maryja napisał, że to radio “obudziło w milionach rodaków poczucie podmiotowości, bycia suwerenem i gospodarzem we własnym kraju”. List odczytał minister w Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski podczas uroczystej Mszy świętej w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II w Toruniu.

 

“To właśnie tutaj, nad Wisłą w Toruniu, przed niemal trzydziestu laty zrealizowano przedsięwzięcie o ogromnym wpływie na bieg polskich spraw, na polską rzeczywistość społeczną, kulturową i duchową” – napisał Andrzej Duda. Dodał, że “powinniśmy mieć świadomość historycznej skali dokonań Radia Maryja”.

 

“Przede wszystkim przyciąga uwagę Państwa przesłanie, które w świecie naznaczonym konfliktami i radykalnymi przemianami cywilizacyjnymi od lat niezachwianie głosi wyraźne, ewangeliczne: „tak – tak, nie – nie”. Przesłanie wskazujące na wartości, które są fundamentem zachodniej cywilizacji i od ponad tysiąca lat stanowią rdzeń polskiej tożsamości” – napisał prezydent. Zauważył, że “jest to tym istotniejsze, że wśród zgiełku współczesnego świata nie brakuje przecież przekłamań, manipulacji i fałszywych obietnic. Orężem przeciw nim jest prawda i wolne słowo”. “Z takim przekonaniem Radio Maryja pełni swoją społeczną służbę” – dodał Andrzej Duda.

 

Prezydent napisał także, że wspaniałą umiejętnością Radia Maryja jest wnikliwe wsłuchiwanie się w głosy Polaków. “Radio Maryja obudziło w milionach rodaków poczucie podmiotowości, bycia suwerenem i gospodarzem we własnym kraju. To dzięki Radiu Maryja głos ludzi wierzących, wiernych tradycyjnym wartościom zyskał tak wielkie znaczenie w debacie publicznej” – stwierdził prezydent. Przytoczył jednocześnie słowa Cypriana Kamila Norwida: “Polacy albowiem używają powiedzenia »nie ma co mówić« wtedy, gdy jest bardzo wiele do mówienia”. “Dotarcie do tych, którzy nie mówili, bo czuli się zagłuszeni i zmarginalizowani, bo często przeżywali gorycz samotności i opuszczenia, bo nie widzieli szans na pozytywne zmiany – oraz wyciągnięcie ku nim ręki, uznanie ich godności, otoczenie ich szacunkiem i empatią, to wielka zasługa Radia Maryja” – zauważył Andrzej Duda.

 

Prezydent przypomniał także słowa świętego Jana Pawła II, który w pierwszych latach istnienia rozgłośni mówił do Rodziny Radia Maryja: “Trzeba dawać świadectwo prawdom i wartościom, które wyznajemy jako chrześcijanie (…) Powinniśmy być jak miasto na górze, jak widoczna dla wszystkich lampa na świeczniku, aby nasze światło świeciło przed ludźmi podobnie jak latarnia morska, która wskazuje drogę do bezpiecznego portu”. “Prowadzone przez Państwa przedsięwzięcia wiernie i niestrudzenie wypełniają tę wielką misję – i jestem przekonany, że z równym powodzeniem wypełniać ją będą także w przyszłości” – napisał w liście prezydent Andrzej Duda.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/prezydent.pl/d vey/w dwi/

COMMENTS