HomePOLSKAMazowieckie

Podsumowanie pierwszego roku działalności Ministerstwa Zdrowia

Podsumowanie pierwszego roku działalności Ministerstwa Zdrowia

W czwartek minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawił podsumowanie pierwszego roku działalności Ministerstwa Zdrowia. 

W swoim wystąpieniu minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podkreślił, że podczas pierwszego roku pracy rządu zrealizowana została zapowiedź wprowadzenia bezpłatnych leków dla seniorów. Osoby, które ukończyły 75. rok życia mają prawo do bezpłatnych leków, znajdujących się na liście refundacyjnej. Obecnie na liście znajduje się 1149 pozycji. Są to leki stosowane w większości chorób wieku podeszłego. Przez pierwsze półtora miesiąca funkcjonowania programu skorzystało z niego 1,1 mln osób, którym wydano ponad 4 mln opakowań bezpłatnych leków.

Radziwiłł powiedział, że reforma systemowa służby zdrowia została zapoczątkowana przez przygotowanie ustawy zatrzymującej komercjalizację i prywatyzację szpitali publicznych. Wprowadzone zmiany przywracają odpowiedzialność państwa za zdrowie obywateli oraz pozwalają na zachowanie publicznego charakteru służby zdrowia. „Ustawa znosi też obowiązkowe, kosztowne ubezpieczenia dla szpitali, pozwala na finansowanie przez samorządy dodatkowych świadczeń, umożliwia tworzenie nowych, publicznych szpitali, których nasi poprzednicy nie chcieli, zastępując je spółkami prawa handlowego” – powiedział minister.

Ponadto na listę leków refundowanych wprowadzono 23 nowe substancje czynne, stosowane w leczeniu wielu ciężkich chorób. W ostatnim roku minister wydał również zgodę na  refundację kanabinoidów dla dzieci i dorosłych w padaczce lekoopornej. „Od 1 stycznia każdy potrzebujący pomocy będzie mógł bez obaw o negatywną weryfikację w tzw. eWUŚ udać się do lekarza rodzinnego” – zapowiedział minister zdrowia.

Nowa ustawa  tworząca Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia pozwoli na skierowanie strumienia inwestycji tam, gdzie jest on rzeczywiście potrzebny. Mapy potrzeb zdrowotnych oraz IOWISZ pozwolą na racjonalizację procesu inwestycyjnego w służbie zdrowa i uniezależnienie go od czynników politycznych. „Blisko 12 mld zł z UE na lata 2014-2020 musi zostać spożytkowane we właściwy, rozsądny sposób” – zaznaczył minister.

Powiedział też, że niewystarczająca liczba pracowników służby zdrowia jest od wielu lat ogromnym problemem, dlatego MZ zwiększyło limit przyjęć studentów na kierunek lekarski o 602 miejsca, zapewniając ich finansowanie. Minister zapowiedział również przygotowanie strategii dla innych zawodów medycznych.

Wśród osiągnięć ostatniego roku szef resortu zdrowia wymienił także wprowadzenie Narodowego Programu Zdrowia, Narodowego Programu Zdrowia Prokreacyjnego, Programu Leczenia Stopy Cukrzycowej. Do sukcesów minister zaliczył również wprowadzenie nowej ustawy antytytoniowej, opracowanie nowych, lepszych zasad działania służby krwi, opracowanie nowych kryteriów oceny w konkursach na świadczenia gwarantowane, zmianę rozporządzenia sklepikowego, a także opracowanie ustawy przywracającej staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów.

Ponadto Ministerstwo pracuje nad uporządkowaniem koszyka wyceny świadczeń gwarantowanych, publikuje mapy potrzeb zdrowotnych. Od 1 stycznia wprowadzone zostaną powszechne i bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom. Minister konsekwentnie realizuje swoje zapowiedzi. Oprócz wprowadzonych już zmian w Ministerstwie Zdrowia toczą się również między innymi prace nad: ustawą tworząca tzw. sieć szpitali, wprowadzeniem zmian w podstawowej opiece zdrowotnej, usystematyzowaniem wynagrodzeń w służbie zdrowia.

Na koniec minister zapowiedział, że od 1 stycznia 2018 r. nie będzie już NFZ. Powstanie natomiast Urząd Zdrowia Publicznego, mający na celu integrowanie całego rozproszonego obecnie systemu zarządzania zdrowiem publicznym w Polsce. W jego skład weszłyby instytucje, które dziś działają na rzecz zdrowia Polaków, takie jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Urząd Zdrowia Publicznego odpowiadałby także za realizację Narodowego Programu Zdrowia. „Wtedy rozpocznie funkcjonowanie nowa Narodowa Służba Zdrowia” – zakończył.

Martyna Chmielewska AIP, Fot. Piotr Smoliński

COMMENTS