HomeUncategorized

Pappas: 57,000 właścicieli nieruchomości zalega z podatkami w powiecie Cook

Pappas: 57,000 właścicieli nieruchomości zalega z podatkami w powiecie Cook

Niezapłacone podatki mogą trafić na Aukcję Podatków

CHICAGO: Maria Pappas, Skarbnik Powiatu Cook poinformowała przywodców różnych społeczności na niedawnej konferencji prasowej , iż właściciele 56,976 nieruchomości w powiecie Cook zalegają z podatkami na kwotę $ 190 milionów za podatki w 2017 roku. Podatki te miały być zapłacone w 2018 roku.

Podatki te zostaną wystawione na aukcję 3 maja, jeżeli nie zostaną do tego czasu uregulowane. Bez uiszczenia zaległości za nieruchomości, domy, działki zostaną wystawione na aukcję. Warto więc sprawdzić na stronie skarbnika powiatu Cook. cookcountytreasurer.com. Pappas zwróciła się z prośbą do przywodców w powiecie Cook: “Proszę przywodców religijnych, przywódców różnych grup, wybranych przedstawicieli władz o pomoc w sprawdzeniu, czy na przekazanych listach znajdują się właściciele, którzy zalegają z podatkami od nieruchomości i aby ich poinformować o aukcji podatków.”

“Z wasza pomoca, będziemy mogli pomóc wielu osobom w usunięciu ich nieruchomości z listy do sprzedaży podatków”, uzasadnia skarbnik powiatu Cook.

Wśród właścicieli nieruchomości zalegających z podatkami jest:

• ponad 21,000 właścicieli, którzy mogą być nieświadomi zaległości, gdyż ich rachunki wróciły pocztą z powrotem,

• 22,000 właścicieli zalega na kwotę mniejszą niż $ 1,000

• około 2,000 spośród tych domów może należeć do emerytów

• około 900 emerytów mogłoby ubiegać się o zniżki podatkowe

Warto sprawdzić czy właściciele nieruchomości mają zapłacony podatek od nieruchomości poprzez wejscie na strone cookcountytreasurer.com i wybranie opcji “Avoid the Tax Sale/Uniknij sprzedaży podatków.” Sprawdzanie można rozpocząć od wpisania adresu lub poprzez numer ewidencyjny nieruchomości /Property Index Number (PIN).

Aukcja podatków od nieruchomości 3 maja (Tax Sale) jest dla domów, biznesów i działek, które mają niezaplacone podatki za 2017 rok. Wpłaty te miały być uregulowane w 2018 roku. Opr. AM

Pappas: 57,000 Property Owners Are Running Out of Time to Pay Nearly $190 Million in Delinquent Cook County Taxes to Avoid Sale

Cook County Tax Sale Starts May 3

Delinquent Cook County property taxes totaling $189.6 million on 56,976 properties is scheduled to be auctioned at the Annual Tax Sale that begins May 3, 2019, Treasurer Maria Pappas said today. Lists of all the properties, by municipality and Chicago ward, are published on cookcountytreasurer.com.

“I am asking religious leaders, community groups and elected officials to use these lists to see if they know any of these homeowners with delinquent taxes and alert them about the Tax Sale,” Pappas said. “With their help, we will get many homes off the Tax Sale list.”

Among the properties with delinquent taxes:

• Nearly 21,000 owners may be unaware of the Tax Sale because the U.S. Postal Service has returned their bills and subsequent notices

• About 22,000 owe $1,000 or less • Over 2,000 homes are probably owned by senior citizens
• As many as 900 seniors would see their homes removed from the Tax Sale if they applied for property tax exemptions they received last year

Homeowners can avoid the Tax Sale by paying all delinquent taxes and interest before the Sale begins. To see if your taxes are delinquent—and to make a payment—visit cookcountytreasurer.com and select “Avoid the Tax Sale.” You can search by address or by Property Index Number (PIN).

The May 3 Tax Sale is for homes, businesses and land with unpaid bills for Tax Year 2017 (originally due in 2018).

AM

COMMENTS