Papież Franciszek na fotografiach Adama Bujaka

Papież Franciszek na fotografiach Adama Bujaka

Dziś wydany został album znanego fotografika Adama Bujaka o papieżu Franciszku.

 
Autor powiedział w PR 24, że w książce znalazły się też zdjęcia z zakończonych przez tygodniem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Wyrażają one fascynację autora młodym człowiekiem, który zbliża się do Boga. “To jest fenomen XXI wieku” – powiedział Adam Bujak podkreślając, że Światowe Dni Młodzieży były bardzo udane.
Fotografik towarzyszył papieżowi przez dwa tygodnie.

Gość PR 24 powiedział, że w jego albumie znajdą się zdjęcia Franciszka, ale też jego słowa pokazujące, iż wbrew twierdzeniom wielu osób, papież nie “idzie w lewo”. Adam Bujak podkreślił, że w czasie wizyty w Polsce Franciszek zostawił ważne przesłanie dla biskupów, Polaków i milionów wspaniałych młodych ludzi, którzy przybyli do Krakowa.
Adam Bujak od lat 60-tych fotografował Karola Wojtyłę, najpierw jako biskupa, a później papieża. Jest autorem przeszło 140 albumów, poświęconych Janowi Pawłowi II, ale też religii i sztuce.

TS/IAR, Fot. IlustracyjneCOMMENTS

WORDPRESS: 0