HomeNew York

Obowiązkowe maski w nowojorskim metrze i autobusach

Obowiązkowe maski w nowojorskim metrze i autobusach

Pracownicy MTA będą obecnie kategorycznie wymagać od wszystkich pasażerów, aby wchodzili do środków transportu miejskiego z maskami na twarzy, które zakryją nos i usta.

Urzędnicy z Metropolitan Transportation Authority informują, że maski na twarzach będą wymagane w całym systemie transportu miejskiego, który obejmuje metro, autobusy oraz pociągi. Pracownicy agencji i wolontariusze na stacjach metra rozdają maski tym, którzy ich nie mają. Osoby, które nie przestrzegają obowiązujących przepisów wynikających z pandemii, będą karani grzywną.

COMMENTS