HomeNew York

Nominacje do Rady Dyrektorów Centrum Polsko-Słowiańskiego

Nominacje do Rady Dyrektorów Centrum Polsko-Słowiańskiego

Trwa proces wyborczy do rady Dyrektorów i Komisji Rewizyjnej Centrum Polsko-Słowiańskiego.

Po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych kandydatów Do Rady Dyrektorów CP-S Komisja Nominacyjna w składzie:
Jerzy Sokol – przewodniczący, Romuald Magda – sekretarz, Jadwiga Bylinka-Ołdakowska, Michael Pajak, Janusz Młynek nominowała kandydatów.

Nominację do Rady Dyrektorów otrzymały następujące osoby: Artur Dybanowski, Bożena Kaminski, Izabella Kobus Salkin, Paweł Pachacz, Zbigniew Solarz, Marian Żak.

Nominację do Komisji Rewizyjnej otrzymały: Elżbieta Gosek, Iwona Podolak.

Informujemy, że wszyscy chętni kandydaci zarówno do Rady Dyrektorów jak i Komisji Rewizyjnej mogą składać petycję do dnia 25 września 2020 roku, w sekretariacie Centrum.

Formularze dla kandydatów w drodze petycji udostępnione są w sekretariacie Centrum w godzinach urzędowania. Ponadto kandydat musi być pełnoprawnym członkiem Centrum Polsko-Słowiańskiego (CP-S), wyrazić zgodę na weryfikację danych osobowych.

W celu uzyskania petycji, potencjalni kandydaci muszą zostać zarejestrowani w CP-S. Tylko oryginalne, otrzymane w CP-S, petycje są ważne – kopie nie będą akceptowane.

Zestawy petycji będę dostępne w Centrum Polsko-Słowiańskim 176 Java Street, pokój numer 6, Brooklyn 11222.

Kompletne petycje muszą zostać dostarczone do CP-S nie później, niż do godziny 4:00 pm 25 września 2020 roku. Zgodnie z obowiązującym statutem Centrum Polsko-Słowiańskiego (CP-S) petycja powinna być podpisana przez minimum 5% członków Centrum Polsko-Słowiańskiego co stanowi – 1,800 podpisów członków CP-S.

COMMENTS