HomeŚwiatPILNE

Ministrowie rolnictwa krajów Trójmorza: Deklaracja dot. zrównywania dopłat bezpośrednich dla rolników ze wszystkich państw Wspólnoty

Ministrowie rolnictwa krajów Trójmorza: Deklaracja dot. zrównywania dopłat bezpośrednich dla rolników ze wszystkich państw Wspólnoty

Ministrowie rolnictwa 8 państw Unii Europejskiej podpisali w Warszawie deklarację dotyczącą przyszłej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. W dokumencie szefowie resortów wskazali na potrzebę zrównywania dopłat bezpośrednich dla rolników ze wszystkich państw Wspólnoty. Wyrażono także sprzeciw wobec planowanych cięć w budżecie Wspólnej Polityki Rolnej.

W deklaracji podkreślono, że Wspólna Polityka Rolna pozwala na modernizację sektora produkcji rolniczej jak również modernizację obszarów wiejskich. Ministrowie zgodzili się, że w kolejnej perspektywie w większym stopniu należy zwracać uwagę na skutki środowiskowe produkcji rolnej i dążenia do neutralności klimatycznej na poziomie UE. Nowe standardy produkcji uwzględniające założenia tak zwanego Zielonego Ładu będą wymagać wyższych nakładów finansowych, stąd zaapelowano o uwzględnienie tego faktu w budżecie na rolnictwo.
Dokument zawiera także zapisy dotyczące potrzeby zrównywania dopłat dla rolników.

 

“W wyniku zwiększania orientacji rynkowej europejskiego rolnictwa dochody producentów stają się coraz bardziej niestabilne. W związku z tym ważne jest zachowanie poziomu równowagi ekonomicznej poprzez system płatności bezpośrednich, wyrównywanie niższych stawek dałoby równą pozycję wyjściową w nowych warunkach” – zaznaczono.
Treść deklaracji kończy się zwróceniem uwagi na potrze

bę wypracowania nowego formatu WPR. Chodzi o potrzebę większej elastyczności, uproszczeń i szybszej interwencji finansowej lub innej pomocy na przykład w przypadku klęsk żywiołowych.
Dokument parafowali przedstawiciele rządów: Polski, Estonii, Łotwy, Litwy, Czech, Węgier, Bułgarii i Rumunii.

IAR / M. Fedusio/jf/kj

COMMENTS