HomePOLSKAMazowieckie

Mija 75 lat od likwidacji gett pod Warszawą

Mija 75 lat od likwidacji gett pod Warszawą

Mija 75 lat od likwidacji gett w miastach Mazowsza Zachodniego. Razem z wywózką Żydów do getta w Warszawie skończyła się na tym terenie ich kilkuwiekowa historia.
Decyzję o wywiezieniu Żydów hitlerowcy podjęli w styczniu 1941 roku. Getta likwidowano systematycznie od stycznia do lutego. W wielu miastach, jak Grójec, Sochaczew, Mszczonów czy Grodzisk Mazowiecki, Żydzi stanowili ponad połowę mieszkańców. W niektórych okresach w tych miastach ludność żydowska zdecydowanie dominowała, stanowiła nawet ponad 80 procent, jak w Sochaczewie czy Grodzisku Mazowieckim.
Z powiatów Mazowsza Zachodniego wywieziono wówczas do gett ponad 70 tysięcy Żydów. Holocaust przeżyło niewielu, ocaleni wyemigrowali. Dziś na Mazowszu Zachodnim jedynymi śladami po ludności żydowskiej są cmentarze, zbiory muzealne lub upamiętniające ją uroczystości. Historię swoich Żydów od kilku lat przypomina Grodzisk Mazowiecki, gdzie właśnie rozpoczęły się Sploty – miesiąc pamięci o narodach tworzących dawne miasto.

IAR/ Anna Wrzesień/Siekaj

COMMENTS