HomePOLSKA

Maseczki już zgodne z prawem…

Maseczki już zgodne z prawem…

Wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosław Sellin powiedział, że przyjęta przez posłów nowa ustawa covidowa ma głównie za zadanie poprawić stan kadr w służbie zdrowia walczącej z epidemią koronawirusa. Wyraził nadzieję, że Senat przyjmie zapisy ustawy jak najszybciej. Dodał, że posłowie pochylą się nad ewentualnymi poprawkami senackimi.

W audycji “Śniadanie w Trójce” Jarosław Sellin podkreślił, że nowelizacja załatwiła sprawę bardzo poważnego podwyższenia wynagrodzeń dla osób, które walczą z pandemią oraz kwestię tzw. klauzuli “dobrego Samarytanina”, czyli nie karania za nieumyślne błędy lekarskie podczas pandemii.

“Załatwiła też sprawę antymaseczkowców, którzy mówili, że nie ma podstawy prawnej do tego, żeby nosić maseczki” – dodał wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

Według Władysława Teofila Bartoszewskiego z Koalicji Polskiej, zaproponowana przez rząd ustawa nie jest kompletna i wymaga pewnych poprawek. Zapowiedział, że w Senacie zostaną zgłoszone poprawki dotyczące wstecznych wynagrodzeń dla osób, które biorą udział w walce z pandemią koronawirusa.

“Druga sprawa jest taka, żeby uruchomić potencjał 30 tysięcy łóżek w sektorze prywatnym, który może spełniać warunki zajęcia się pacjentami, którzy nie mają żadnej szansy na to, aby się dostać w tej chwili do szpitala na zabiegi ortopedyczne, okulistyczne, ginekologiczne i inne” – mówił Władysław Teofil Bartoszewski.

W poniedziałek Senat zajmie się uchwaloną przez Sejm nowelizacją ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Ustawa zakłada między innymi wyłączenie z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii personelu medycznego walczącego z epidemią. Nowelizacja podwyższa także pensje lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych uczestniczących w walce do 200 procent przeciętnego wynagrodzenia przewidzianego na danym stanowisku pracy.

Posłowie zgodzili się również na ułatwienie zatrudniania w Polsce lekarzy specjalistów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską. Ponadto do pracy przy COVID-19 będzie można delegować młodych lekarzy, którzy są w trakcie stażu podyplomowego oraz tych, którzy ukończyli staż podyplomowy, lecz nie uzyskali jeszcze prawa wykonywania zawodu.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/PR3/wcześn./d kwi/w dw

COMMENTS