HomePOLSKA

KRS krytykuje sędziów powielających w mediach nieprawdziwe informacje o zmianach w SN

KRS krytykuje sędziów powielających w mediach nieprawdziwe informacje o zmianach w SN

Krajowa Rada Sądownictwa krytykuje sędziów którzy – jak napisano w oświadczeniu – podają w mediach niezgodne z obowiązującym stanem prawnym informacje, dotyczące zmian w Sądzie Najwyższym. Chodzi o powielanie nieprawdziwych twierdzeń, że obniżenie wieku przejścia sędziego w stan spoczynku narusza konstytucję.

W wydanym oświadczeniu Rada wyraziła zaniepokojenie – jak napisała – “kolejnymi przypadkami rozpowszechniania przez niektórych sędziów” nieprawdziwych informacji. Przypomniała o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1998 roku, który stwierdził, że zmiany dotyczące wieku przejścia sędziów w stan spoczynku nie stanowią naruszenia norm konstytucyjnych, gdyż wiek, w którym sędzia przechodzi w stan spoczynku, określa ustawa, a nie konstytucja. Rada przypomniała również, że zgodnie z wykładnią, powodem zakończenia pełnienia przez sędziego funkcji pierwszego sędziego Sądu Najwyższego jest – prócz upływu kadencji – także wiek, stan zdrowia oraz przejście w stan spoczynku.

KRS przywołała także stanowisko Rady z 2011 roku, że okresowe profilaktyczne badania lekarskie mają charakter obowiązkowy również w odniesieniu do sędziów. Wymóg przedstawienia przez sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego aktualnego zaświadczenia lekarskiego o możliwości wykonywania zawodu sędziego nie jest – zdaniem Rady – uciążliwym wymogiem, nie narusza przepisów prawa ani nie godzi w powagę pełnionego przez sędziego urzędu.

W komunikacie podkreślono prawo sędziów do udziału w publicznym dyskursie prawniczym. Zwrócono jednak uwagę, że zgodnie z obowiązującymi w środowisku skodyfikowanymi zasadami etyki, sędzia nie może żadnym swoim zachowaniem stwarzać nawet pozorów nierespektowania porządku prawnego.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/KRS/jl/Siekaj

COMMENTS