HomePOLSKA

Kolej w Polsce nadal przegrywa z transportem drogowym

Kolej w Polsce nadal przegrywa z transportem drogowym

Kolej odzyskuje pasażerów, ale przegrywa konkurencję z transportem drogowym. To jedna z tez zawartych w tak zwanej Białej Księdze kolejowych przewozów pasażerskich. Opublikowało ją Railway Business Forum.

Współtwórca raportu Adrian Furgalski zwraca uwagę, że polskie koleje powoli odzyskują pasażerów. 2016 rok będzie pod tym względem rekordowy. Wszystko wskazuje na tro, że przewoźnicy obsłużą około 295 milionów pasażerów. Jest to najlepszy wynik od ponad 10 lat. Są też jednak powody do obaw. Procentowy udział kolei w przewozach systematycznie spada i na koniec tego roku wyniesie 6 procent. Zdecydowaną większość, bo 80 procent mają przewozy drogowe. Także w przewozach towarowych kolej przegrywa z transportem kołowym.
Twórcy Białej Księgi chwalą koleje za reformę największego przewoźnika – Przewozy Regionalne. Zwracają też uwagę na kontynuację programu modernizacji polskich dworców. Polskie Koleje Państwowe wytypowały 463 dworce do remontu. Ekspert zwraca też uwagę na plany dotyczące tak zwanych dworców modułowych, które będą powstawać w małych miejscowościach.
Autorzy Białej Księgi krytykują kolejarzy za zbyt wolne tempo inwestycji w infrastrukturę. Poddają między innymi pod wątpliwość sens remontu linii średnicowej w Warszawie. Zwracają uwagę, że efektem kilkuletnich utrudnień będzie niewielkie zwiększenie przepustowości na warszawskim węźle kolejowym. Adrian Furgalski podkreśla też, że zamknięcie w przyszłym roku linii z Warszawy do Poznania spowoduje masowy odpływ pasażerów, którzy przesiądą się do autokarów i samochodów.
Railway Business Forum jest związkiem pracodawców branży kolejowej, który chce propagować inwestycje i modernizacje na polskiej kolei.

A. Pszoniak, Fot. Archiwum

COMMENTS