32.5 C
Chicago
sobota, 22 czerwca, 2024

Katecheci przeciwko zmianom zasad organizacji religii w szkołach

Popularne

Strony Internetowe / SEO
Realizacja w jeden dzień!
TEL/SMS: +1-773-800-1520

Nauczyciele ze Stowarzyszenia Katechetów Świeckich krytykują propozycję MEN zmian w zasadach organizacji lekcji religii w szkołach. Według nich spowodują one utratę pracy przez część katechetów. Opowiadają się za natomiast za wprowadzeniem obowiązkowych dla uczniów lekcji religii lub etyki.

Pod koniec kwietnia do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Zaproponowano w nim uelastycznienie możliwość organizacji nauki religii i etyki. Łatwiej niż dotychczas będzie można tworzyć grupy dzieci z różnych roczników i oddziałów klasowych.

We wtorek na konferencji prasowej przed Sejmem odnieśli się do tego projektu nauczyciele religii ze Stowarzyszenia Katechetów Świeckich (SKŚ).
Przewodniczący Stowarzyszenia Piotr Janowicz podkreślił, że tworzenie grup międzyklasowych jest niekorzystne dla uczniów. „Oznacza, że w jednej grupie na lekcje religii, bądź etyki, będą uczęszczać uczniowie klas IV z VII lub VIII albo I z III. Takie rozwiązanie zaproponowane przez ministerstwo ignoruje całkowicie poziom rozwoju emocjonalnego i intelektualnego uczniów oraz ich realne potrzeby w tym zakresie, a także zdobytą przez nich do tej pory wiedzę” – powiedział.
Według Janowicza połączeni w takie grupy uczniowie zostaną pozbawieni równych szans edukacyjnych, a co więcej – jak zaznaczył – to rozwiązanie spowoduje dyskomfort u uczniów młodszych, którzy będą czuli, że odstają wiedzą od uczniów starszych, z kolei starsi uczniowie nie będą uczyć się rzeczy nowych, tylko pozostaną na dotychczasowym poziomie.
Przewodniczący Stowarzyszenia ocenił także, że wprowadzenia w życie proponowanych zmian spowoduje utratę pracy przez część nauczycieli. Zapytany, jak szacuje skalę zwolnień, odpowiedział, że nie potrafi podać konkretnej liczby, ale może powiedzieć, jak to będzie mogło wyglądać w szkole podstawowej, w której sam uczy. Podał, że obecnie jest tam dwóch katechetów, po wejściu w życie zmian jeden z nich na pewno straci pracę, a nie wiadomo jeszcze, czy ten drugi będzie miał pełny etat. „Możemy powiedzieć, że z dwóch etatów może zrobić się pół etatu” – odpowiedział.
Obecny na konferencji przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Waldemar Jakubowski ocenił, że „może to być narastający proces”. „Jeśli będą utrudnienia w organizacji lekcji religii, to na pewno część rodziców będzie z nich rezygnowała, bo jeśli dziecko będzie miało czekać dwie, trzy godziny na połączoną lekcję religii z różnych oddziałów klasowych, to nie zaczeka, tylko pójdzie do domu” – wyjaśnił.
Dariusz Kwiecień z zarządu SKŚ poinformował, że Stowarzyszenie wystosowało list otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy, marszałka Sejmu Szymona Hołowni i minister edukacji Barbary Nowackiej. Zaproponowało w nim jak najszybsze zawarcie „porozumienia w kwestii moralnego i etycznego kształcenia dzieci i młodzieży”, polegającego na nadaniu lekcjom religii oraz etyki statusu zajęć obligatoryjnych jako wymiennych przedmiotów szkolnych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zajęcia z religii lub etyki organizowane są w szkole lub przedszkolu na wniosek rodziców. Uczestniczenie w nich nie jest obowiązkowe. Uczeń może chodzić na religię albo na etykę, może także chodzić na oba przedmioty, lub na żaden z nich.
Przedszkole i szkoła są obowiązane zorganizować lekcje religii w danym oddziale lub danej klasie szkoły, jeżeli na lekcje religii zgłosi się nie mniej niż siedmiu uczniów danego oddziału lub danej klasy. Analogicznie jest w przedszkolach, jeżeli zgłoszonych zostanie nie mniej niż siedmioro dzieci danego oddziału, to przedszkole jest zobowiązane zorganizować lekcje dla tego oddziału. W przypadku gdy na naukę religii zgłosi się mniejsza liczba uczniów danego oddziału lub danej klasy, przedszkole lub szkoła mają obowiązek zorganizować lekcje religii w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej. Te same zasady organizacji zajęć dotyczą lekcji etyki.
Projektowana nowelizacja rozporządzenia ma na celu umożliwienie organizowania lekcji religii w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej obejmującej uczniów oddziałów lub klas, także wtedy, gdy w oddziale lub w klasie na lekcję religii zgłosiło się siedmiu lub więcej uczniów. To samo ma dotyczyć lekcji etyki. Ta zasada ma obowiązywać także w przedszkolach.
Jednocześnie wprowadzona ma być wprowadzony przepis, zgodnie z którym w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych w zorganizowanej w ten sposób grupie międzyoddziałowej (uczniowie z różnych oddziałów klasowych) lub międzyklasowej (uczniowie z różnych roczników) maksymalnie może być 30 uczniów, a w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych maksymalnie może być 25 dzieci. Dodatkowo w szkole podstawowej możliwe będzie tworzenie grup międzyklasowych wyłącznie w ramach danego etapu edukacyjnego, czyli dla klas I–III albo klas IV–VIII.
Projektowana nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie z dniem 1 września 2024 r. (PAP)

 

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

- Advertisement -

Podobne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Ostatnio dodane

Strony Internetowe / SEO
Realizacja w jeden dzień!
TEL/SMS: +1-773-800-1520