HomeŚwiat

Janusz Wojciechowski: Komisja Europejska stara się dostosować swoją politykę rolną do szczególnych potrzeb państw Unii Europejskiej

Janusz Wojciechowski: Komisja Europejska stara się dostosować swoją politykę rolną do szczególnych potrzeb państw Unii Europejskiej

Unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział, że Komisja Europejska stara się dostosować swoją politykę rolną do szczególnych potrzeb państw Unii Europejskiej. Celem komisji jest stworzenie silnego budżetu, który mógłby wspierać rolnictwo, ale i stawiać przed rolnikami wyzwania.

Komisarz Janusz Wojciechowski bierze udział w Warszawie w spotkaniu z ministrami rolnictwa państw Unii Europejskiej. Podczas wspólnego z prezydentem Andrzej Dudą briefingu prasowego komisarz podziękował zarówno prezydentowi Polski, jak i prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi za wsparcie dla silnej unijnej polityki rolnej.
“Bardzo potrzebne są Unii Europejskiej takie głosy. Wspólna polityka rolna to jest polityka służąca bezpieczeństwu całej Europy. Ona powinna być silna i sprawiedliwa. A silna wspólna polityka rolna to przede wszystkim odpowiedni budżet” – mówił Janusz Wojciechowski.

Unijny komisarz ds. rolnictwa zaznaczył, że potrzeby rolnictwa w Europie Środkowej i Wschodniej są wyjątkowe i należy je uwzględnić w unijnym budżecie. Według niego rolnicy z tego regionu mają szansę być liderami przemian, które nastąpią w rolnictwie w związku z wprowadzeniem Zielonego Ładu, który nakłada na rolników zwiększone obowiązki. Janusz Wojciechowski tłumaczył, że rolą Komisji Europejskiej jest dopilnowanie, aby te obowiązki zostały rozłożone sprawiedliwie między wszystkie kraje unijne.

“Kraje Europy Środkowej i Wschodniej zachowały bardziej zrównoważone rolnictwo i mają wielkie szanse w związku z Zielonym Ładem być liderami tworzenia rolnictwa, które będzie prowadzone w sposób zrównoważony, w zgodzie z wymogami środowiska, ochrony klimatu czy dobrostanu zwierząt” – mówił Janusz Wojciechowski.

Spotkanie komisarza Janusza Wojciechowskiego z ministrami unijnymi rolnictwa ma związek z konsultowanym budżetem Unii Europejskiej w nadchodzącej perspektywie finansowej. Ministrowie dyskutują o proponowanym podziale środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Zmniejszenia wydatków na rolnictwo w latach 2021-2027 domagają się między innymi: Szwecja, Dania, Holandia i Austria. Poza krajami Trójmorza, na redukcję budżetu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 nie zgadza się między innymi Francja.

IAR/TVP Info/wcześn/kwi/kj

COMMENTS