HomePOLSKA

Jak to możliwe, że rząd pozwala na działanie kasyn, a zamyka baseny i fitness?!

Jak to możliwe, że rząd pozwala na działanie kasyn, a zamyka baseny i fitness?!

Od dzisiaj obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie liczy 20 stron i jest bardzo szczegółowe.

 

Do 27 grudnia osoba przybywająca do kraju zza granicy musi przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację pod jakim adresem będzie odbywać kwarantannę, podać numer telefonu, odbyć liczącą 10 dni kwarantannę. Straż Graniczna przekazuje uzyskane dane do systemu teleinformatycznego ochrony zdrowia. Administratorem danych jest minister zdrowia.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów zawiera listę wyłączeń z obowiązku kwarantanny.Obejmuje ona niektórych kierowców, marynarzy i rybaków wracających do portów, funkcjonariuszy służb mundurowych wykonujących obowiązki i dyplomatów.
Osoba zamieszkująca z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem musi poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji przez zakażonego – jeśli pozostaje on w izolacji domowej. Informacja o objęciu kwarantanną lub izolacją może być przekazana ustnie, przez telefon lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

 

Kontrolę obowiązkowej kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych prowadzą organy Pańtwowej Inspekcji Sanitarnej, Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa lub Wojska Obrony Terytorialnej. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku za czas izolacji jest informacja umieszczona w systemie teleinformatycznym.

 

Zgodnie z rozporządzeniem do 27 grudnia obowiązuje zakaz otwierania dyskotek, klubów nocnych. Tańczyć można w sportowych klubach tanecznych. Zamknięte pozostają też baseny, siłownie, aquaparki – z wyjątkiem przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego.

 

Hotele mogą świadczyć usługi tylko dla osób będących w podróży służbowej, zawodników na zgrupowaniach, medyków oraz pacjentów i ich opiekunów.

 

Potwierdzeniem celu podróży jest dokument wystawiony przez pracodawcę, związek sportowy lub oświadczenie gościa.
Do 27 grudnia zamknięte pozostają także kina, muzea ale zwiedzać można lasy oraz zabytkowe parki i ogrody.
Otwarte – z ograniczeniami sanitarnymi – pozostają kasyna, branża beauty i bilbioteki.

 

Do 27 grudnia w sklepach, na targowiskach i na stacjach benzynowych obowiązuje noszenie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk.
Obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, odzieży lub przyłbicy obowiązuje w obiektach handlowych i usługowych, w środkach transportu, w miejscach ogólnodostępnych takich jak drogi, cmentarze, parkingi leśne, promenady, na terenie nieruchomości wspólnych, w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, we wszelkich budynkach użyteczności publicznej, takich jak banki, poczty, sądy. Twarz trzeba zasłaniać także w kościołach, nie dotyczy to sprawującego kult religiny w czasie jego sprawowania.

 

Twarzy nie trzeba zasłaniać w lesie, parku, na plaży, ani w czasie jazdy konnej. Masek nie muszą nosić też przedszkolaki do 3. roku życia i zajmujące się nimi osoby.

 

Do 27 grudnia obowiązuje ponadto zakaz organizownia zgromadzeń większych niż 5 osób w odległości mniejszej niż 100 metrów.
Na imprezę domową można zaprosić najwyżej 5 osób, nie licząc domowników.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/#Szczęsna/i wz/w dyd

COMMENTS