HomeNew York

Jak przedłużyć pobyt w USA?

Jak przedłużyć pobyt w USA?

Przedłużenie pobytu – ESTA

Obywatele polscy przebywający w USA w ramach ruchu bezwizowego (autoryzacja podróży w systemie ESTA), którym sytuacja nadzwyczajna związana z pandemią koronawirusa uniemożliwia wyjazd poza granice Stanów Zjednoczonych w terminie określonym przy wjeździe, mogą zwrócić się do władz amerykańskich o zgodę na przekroczenie tego terminu w ramach procedury tzw. „satisfactory departure”. Okres przedłużonego pobytu nie może przekraczać 30 dni.

Zgłoszenia w powyższych sprawach rozpatrywane są indywidualnie. Zainteresowani winni kontaktować się telefonicznie z centrum obsługi interesantów US Citizenship and Immigration Services (USCIS) pod numerem telefonu 1-800-375-5283.

Można również zgłaszać się do biur US Customs and Border Protection (CBP), tzw. Deferred Inspection Sites, których lokalizacje można znaleźć na stronie https://www.cbp.gov/contact/ports/deferred-inspection-sites lub do biur CBP w wybranych portach lotniczych. Lokalizację właściwego biura CBP można znaleźć na stronie https://www.cbp.gov/contact/ports.

W przypadku ewentualnych dodatkowych pytań skontaktuj się telefonicznie z przedstawicielami CBP pod wskazanymi numerami telefonów: https://www.cbp.gov/contact/.

Przedłużenie pobytu – wizy

Podróżni przebywający na terenie USA na podstawie ważnych wiz o upływających terminach ważności mogą zwracać się z wnioskiem o przedłużenie ważności wiz pobytowych poprzez złożenie w USCIS formularza I-539 oraz I-912 (zwolnienie z opłat).


Informacje oraz pliki do pobrania:

https://www.uscis.gov/i-539-addresses

https://www.uscis.gov/i-912

COMMENTS