III Europejski Festiwal Schumana

III Europejski Festiwal Schumana

Dziś na terenie Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbędzie się III Europejski Festiwal Schumana. Został zorganizowany z okazji 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

Hasłem festiwalu są słowa: “Idźmy kształtować Europę pod sztandarem Sługi Bożego Roberta Schumana przez budowanie Jedności, Solidarności i Pokoju w Polsce, Europie i świecie, opartych na wartościach chrześcijańskich i ideach Sługi Bożego Roberta Schumana”. Do tego hasła będą nawiązywać sesje tematyczne, które odbędą się w bloku porannym. Wśród nich między innymi: „Misja i działanie europosłów a oczekiwania obywateli”, „Władza duchowna i cywilna w służbie człowiekowi”, „Dzieła Schumana w budowaniu relacji między ludźmi”.
Profesor Zbigniew Krysiak zwrócił uwagę, że jednym z tematów jest „Wspólnota Narodów Trójmorza a Europa Schumana”. Jak zaznaczył, wspólnota państw Trójmorza może być prototypem wspólnoty narodów Europy. Nawiązując do tematu “Solidaryzm a myśl chrześcijańsko-społeczna”, profesor Krysiak podkreślił, że dzisiaj wyzwaniem nie tylko dla Europy i świata jest “zmiana funkcjonowania modelu społecznego, czyli przejście z systemu, który wydaje się neolibealnym, na solidaryzm”. Odnosząc się tematu „Frakcja Schumana w Parlamencie Europejskim” profesor Krysiak zwrócił uwagę, że opiera się ona na trzech zasadach, sformułowanych przez Roberta Schumana: jedność, solidarność i pokój. „Najpierw trzeba budować jedność, pojednanie, z tego może wynikać solidarność, czyli dzielenie się dobrami” – tłumaczył Zbigniew Krysiak.
Jednym z festiwalowych wydarzeń będzie koncert charytatywny “Wspólnoty Serca”, który jest programem Fundacji Roberta Schumana. Ma promować więź i przyjaźnie z rodzinami dotkniętymi niepełnosprawnością, inicjować grupy wsparcia rodzin pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Profesor Krysiak zwrócił uwagę, że ważne jest usankcjonowanie prawa, które by broniło każde ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci, ważna jest także odpowiedzialność za życie osób dotkniętych niepełnosprawnością. W ramach Festiwalu zaplanowano także warsztatowe spotkania Grup Schumana.
W południe kardynał Kazimierz Nycz odprawi mszę świętą w intencji powrotu Europy do chrześcijańskich korzeni i o beatyfikację Sługi Bożego Roberta Schumana.
Robert Schuman uważany jest za jednego z trzech – obok Alcide De Gasperiego i Konrada Adenauera – ojców-założycieli Unii Europejskiej. Był dwukrotnym premierem Francji, ministrem finansów i ministrem spraw zagranicznych, w latach 1958-1960 przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, jedną z kluczowych postaci w procesie kształtowania powojennej Europy.
Patronat honorowy nad III Europejskim Festiwalem Schumana objął marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/M.Jędrzejczyk/SiekajCOMMENTS

WORDPRESS: 0