HomePILNE

Głosowanie w USA w wyborach do Sejmu i Senatu RP

Głosowanie w USA w wyborach do Sejmu i Senatu RP

W Stanach Zjednoczonych głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu RP odbędzie się w sobotę, 12 października 2019 r. w godz. od 7:00 do 21:00. O rejestracji do wyborów przypomina Konsul Generalny RP w Chicago Piotr Janicki.

 

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w obwodach utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684, z późn. zm.). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1506) głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00.  Głosowanie w obwodach utworzonych za granicą odbędzie się w dniu głosowania w kraju, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym po dniu głosowania w kraju, głosowanie przeprowadza się w dniu poprzedzającym.

Mając na uwadze powyższe, głosowanie w USA odbędzie się w sobotę, 12 października 2019 r. między godz. 7:00 a 21:00.

Obywatele polscy przebywający poza granicami będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

 

GŁOSOWANIE W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP
w stanach ILLINOIS, MICHIGAN, MINNESOTA, MISSOURI i WISCONSIN

SOBOTA 12 PAŻDZIERNIKA 2019 R. w godz. 7.00-21.00 czasu miejscowego

Konsulat Generalny RP w Chicago informuje, że we wtorek 17 września 2019 r. rozpoczęła się rejestracja wyborców do głosowania za granicą w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w 2019 r.

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA WYBORCÓW

https://ewybory.msz.gov.pl

 

SPIS OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

1.Obwód głosowania nr 225, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Chicago, KONSULAT GENERALNY RP, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

2.Obwód głosowania nr 226, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Chicago, DOM PODHALAN ZPPA, 4808 S Archer Avenue, Chicago, IL 60632

3.Obwód głosowania nr 227, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Chicago, Parafia ŚW. FERDYNANDA – NR 1 (Activity Center), 3131 N Mason Avenue, Chicago, IL 60634

4.Obwód głosowania nr 228, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Chicago, Parafia ŚW. FERDYNANDA – NR 2 (JTC Hall), 5900 W Barry Avenue, Chicago, IL 60634

5.Obwód głosowania nr 229, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Chicago, ZWIĄZEK NARODOWY POLSKI, 6100 N Cicero Avenue, Chicago, IL 60610

6.Obwód głosowania nr 230, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Chicago, Bazylika ŚW. JACKA, 3636 W Wolfram Street, Chicago, IL 60618

7.Obwód głosowania nr 231, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Chicago, Parafia ŚW. TRÓJCY, 1118 N Noble Street, Chicago, IL 60148

8.Obwód głosowania nr 232, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

LOMBARD, Polska Katolicka Misja pw. Miłosierdzia Bożego, 21W377 Sunset Avenue, Lombard, IL 60148

9.Obwód głosowania nr 233, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

MT. PROSPECT, Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, 1141 Mt. Prospect Plaza, Mt. Prospect, IL 60056

10.Obwód głosowania nr 234, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

MILWAUKEE, Parafia Świętych Cyryla i Metodego, 2427 South 15th Street, Milwaukee, WI 53215

11.Obwód głosowania nr 235, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

MINNEAPOLIS s, Polska Szkoła Sobotnia im. Adama Mickiewicza, 1621 University Ave NE, Minneapolis, MN 55413

12.Obwód głosowania nr 236, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

ORCHARD LAKE, Orchard Lake Schools, Adam Cardinal Maida Alumni Library, 3535 Indian Trail, Orchard Lake, MI 48324

13.Obwód głosowania nr 237, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

TROY, American Polish Cultural Center, 2975 E Maple Rd, Troy, MI 48083

14.Obwód głosowania nr 238, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

SAINT LOUIS, St. Agatha Church, Polish Roman Catholic Parish, 3239 S 9th Street, St. Louis, MO 63118

15.Obwód głosowania nr 239, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

WILLOW SPRINGS, Polska Misja Ojców Cystersów pw. Matki Bożej Matki Kościoła, 116 Hilton Street, Willow Springs, IL 60480

Głosowanie odbędzie się w sobotę, 12 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli ZAGŁOSOWAĆ w obwodach głosowania utworzonych za granicą WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE.

OSOBY UPRAWNIONE DO GŁOSOWANIA ZA GRANICĄ

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

1.najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat

2.nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

3.nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,

4.nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

5.posiada WAŻNY POLSKI PASZPORT, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty;

polski dowód osobisty nie uprawnia do głosowania w USA,

6.zostanie wpisana do spisu wyborców.

SPIS WYBORCÓW

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach ZOBOWIĄZANE SĄ ZGŁOSIĆ SIĘ DO SPISU WYBORCÓW sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

ZGŁOSZENIE powinno zawierać:

1.Nazwisko

2.Imię (imiona)

3.Imię ojca

4.Datę urodzenia

5.Numer ewidencyjny PESEL

6.Miejsce pobytu wyborcy za granicą

7.Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu.

8.Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

bądź do Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago:

1.e-mailowo:  chicago.legal@msz.gov.pl

2.telefonicznie, nr tel.: +1 312 337 8166 wew. 329 (zaraz po zgłoszeniu się operatora) albo 4 (wybór opcji “sprawy prawne” z menu)

3.pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland in Chicago,  1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

4.ustnie: w siedzibie Konsulatu

5.faksem, nr faksu: +1 312 337 7841

ZGŁOSZENIA można dokonać do CZWARTKU 10 PAŻDZIERNIKA 2019 R. (włącznie).

ZAŚWIADCZENIA WYDAWANE PRZEZ KONSULA

Wyborca, który ZGŁOSIŁ SIĘ DO SPISU wyborców sporządzonego przez konsula, który ZMIENIA MIEJSCE POBYTU PRZED DNIEM WYBORÓW może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

1.e-mailowo:  chicago.legal@msz.gov.pl

2.pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland in Chicago, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

3.faksem, nr faksu: + 1 312 337 7841

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

 

Na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku zostało utworzonych 16 obwodów głosowania:

Obwód głosowania nr 198, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Nowy Jork, Konsulat Generalny RP

233 Madison Avenue (Jan Karski Corner)

New York, NY 10016

Obwód głosowania nr 199, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Nowy Jork, Centrum Polsko-Słowiańskie

177 Kent Street

Brooklyn, NY 11222

Obwód głosowania nr 200, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Nowy Jork, Polsko-Słowiańska Unia Kredytowa

100 McGuinness Blvd

Brooklyn, NY 11222

Obwód głosowania nr 201, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Nowy Jork, Holy Cross Roman Catholic Church

61-21 56th Road

Maspeth, NY 11378

Obwód głosowania nr 202, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Boston, Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej

655 Dorchester Avenue

South Boston, MA 02127

Obwód głosowania nr 203, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Buffalo, Kościół Św. Kazimierza

160 Cable Street

Buffalo, NY 14206

Obwód głosowania nr 204, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Central Falls, Klub Towarzystwa im. Kazimierza Pułaskiego, Pulaski Society

518 Roosevelt Avenue

Central Falls, RI 02863

Obwód głosowania nr 205, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Clark, Polska Fundacja Kulturalna

177 Broadway

Clark, NJ 07066

Obwód głosowania nr 206, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Filadelfia, Stowarzyszenie Domu Polskiego

9150 Academy Road

Philadelphia, PA 19114

Obwód głosowania nr 207, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Floral Park, Sala Parafialna Kościoła Świętej Jadwigi

309 Jericho Turnpike

Floral Park, NY 11001

Obwód głosowania nr 208, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Linden, Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Sanktuarium Archidiecezjalne św. Jana Pawła II

131 E Edgar Rd

Linden, NJ 07036

Obwód głosowania nr 209, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

New Britain, Haller Post

112 Grove Street

New Britain, CT 06053

Obwód głosowania nr 210, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Passaic, Sanktuarium św. Jana Pawła II – Parafia Matki Bożej Różańcowej

6 Wall Street

Passaic, NJ 07055

Obwód głosowania nr 211, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Pittsburgh, Polish Falcons of America

381 Mansfield Avenue, Suite 300

Pittsburgh, PA 15220

Obwód głosowania nr 212, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Doylestown, Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej (budynek Visitor Center)

654 Ferry Road

Doylestown, PA 18901

Obwód głosowania nr 213, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Cleveland, Polsko-Amerykańskie Centrum Kultury

6501 Lansing Ave.

Cleveland, OH 44105

Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl/

bądź do Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku:

  1. telefonicznie, nr tel.: 646 – 237 2112 lub 646 – 237 2114 w godzinach: 10.00 – 15.00 (pozostawienie wiadomości na sekretarce nie jest równoznaczne z zapisem do spisu)
  2. e-mailowo:  nowyjork.wybory@msz.gov.pl
  3. pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland in New York,233 Madison Avenue, New York, NY 10016
  4. ustnie: w siedzibie Konsulatu
  5. faksem, nr faksu: 646 – 237 2116

Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

  1. e-mailowo:  nowyjork.wybory@msz.gov.pl
  2. pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland in New York,233 Madison Avenue, New York, NY 10016
  3. faksem, nr faksu: 646 – 237 2116Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

 

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: http://www.pkw.gov.pl/

 

 

COMMENTS