Gersdorf przedstawiła sprawozdanie z działalności Sądu Najwyższego. “Spowolnienie działalności orzeczniczej”

Gersdorf  przedstawiła sprawozdanie z działalności Sądu Najwyższego. “Spowolnienie działalności orzeczniczej”

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf przedstawiła sejmowej komisji sprawiedliwości sprawozdanie z działalności kierowanej przez nią instytucji w 2017 roku. Prezes powiedziała między innymi, że w ubiegłym roku Sąd Najwyższy działał w innych warunkach niż w latach poprzednich. Małgorzata Gersdorf wymieniła jako przykład rozpoczęcie przeprowadzania ustawowych zmian w Sądzie Najwyższym, co – jak mówiła – “spowolniło działalność orzeczniczą”. Dodała, że na działalność Sądu wpływ miały też braki kadrowe, wynikające z nieobsadzenia wolnych etatów sędziowskich.

Prezes Gersdorf poinformowała, że w ubiegłym roku Sąd Najwyższy rozpatrzył ogółem ponad 11 tysięcy spraw, w tym 8 tysięcy spraw kasacyjnych, ponad tysiąc zażaleń, rozpoznał też 146 zagadnień prawnych.

Barbara Dolniak z Nowoczesnej pytała między innymi, czy Sąd Najwyższy prowadzi statystki, “w jakim stopniu uwagi Sądu Najwyższego do nowelizacji kodeksów są uwzględniane ustawodawcę”. Andrzej Matusiewicz z Prawa i Sprawiedliwości nawiązywał do podnoszonych przez prezes Gersdorf braków kadrowych w składzie Sądu Najwyższego. Pytał między innymi o ich powód.
Małgorzata Gersdorf odpowiedziała, że “nieobsadzenie 12 sędziów wynika z tego, że prezydent ich nie powołał”. Dodała, że 4 sędziów do Izby Karnej na powołanie czeka od ponad roku. Odpowiadając na pytanie posłanki Nowoczesnej, Małgorzata Gersdorf powiedziała, że Sąd Najwyższy nie analizuje, czy uwagi są przyjmowane przez ustawodawcę czy nie. Dodała, że po zmianach, SN będzie opiniował zmiany dotyczące tylko wymiaru sprawiedliwości.

Ze sprawozdaniem z ubiegłorocznej działalności Sądu Najwyższego ma się zapoznać cały Sejm, prawdopodobnie podczas rozpoczynającego się jutro posiedzenia. Sprawozdawcą komisji będzie poseł PiS-u Andrzej Matusiewicz.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/Małgorzata Naukowicz/dabr

 W tym tygodniu polecamy ► Kennedy’ego zabił Oswald. Adamowicza zabił Wilmont! Skończmy z ukrywaniem przestępców w Polsce

COMMENTS

WORDPRESS: 0