Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Po raz jedenasty obchodzimy  Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W wielu miejscach na świecie pomordowanym w czasie II wojny światowej Żydom jest oddawany hołd.

Święto przypadające w rocznicę wyzwolenia więźniów obozu Auschwitz-Birkenau ustanowiło w 2005 roku Zgromadzenie Generalne Narodów Zjednoczonych.
W Warszawie główne obchody rozpoczną się o godz. 16. przy Pomniku Bohaterów Getta (ul. Ludwika Zamenhofa). W trakcie uroczystości zostaną złożone wieńce i odbędzie się modlitwa ekumeniczna. Podczas apelu pamięci uczestnicy uroczystości będą odczytywali imiona ofiar Holokaustu.
Przez cały dzień w Warszawie na obszarze dawnego żydowskiego getta kursować ma historyczny tramwaj z gwiazdą Dawida.W obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu wpisuje się też akcja “Światło pamięci”. O godzinie 18. jako symbol pamięci o pomordowanych w oknach domów mają być zapalane świece.
W związku z obchodami w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbędzie się spacer i dyskusja na temat Holokaustu, projekcja filmu i warsztaty dla dzieci i rodziców.
Według szacunków, podczas drugiej wojny światowej w Europie zginęło sześć milionów Żydów. W ramach polityki niemieckiej III Rzeszy i sojuszników Hitlera wyznawcy judaizmu byli celowo, masowo mordowani. Ginęli w obozach koncentracyjnych, obozach pracy, gettach i podczas egzekucji. Spośród pomordowanych jedną trzecią stanowiły dzieci.

muzeum zydow polskich

IAR/ Mariusz Pieśniewski/magosCOMMENTS

WORDPRESS: 0