HomeUncategorized

Dyżur konsularny w Hartford 12-13 września 2019 r.

Dyżur konsularny w Hartford 12-13 września 2019 r.

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku oraz Konsul Honorowy RP w Hartford Pan Darek Barcikowski uprzejmie informują o zbliżającym się dyżurze konsularnym w Hartford. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku oraz Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Hartford Pan Darek Barcikowski uprzejmie informują, że w dniach:

12 września (czwartek) w godzinach od 9.00 do 17.00

13 września (piątek) w godzinach od 8.00 do 15.00

w sali przy kościele św. Cyryla i Metodego, 55 Charter Oak Avenue Hartford, CT 06106 odbędzie się dyżur konsularny, podczas którego TYLKO od zarejestrowanych osób będą przyjmowane wnioski o wydanie paszportu.

Obowiązkowa rejestracja na dyżur prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00, w środy 11:00-17:00
wyłącznie przez Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku pod numerem telefonu: (646) 237-2128

Do rejestracji proszę przygotować numer PESEL lub podstawowe dane personalne (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców).

Każda z osób ubiegających się o wydanie paszportu musi stawić się osobiście i złożyć jeden poprawnie wypełniony wniosek
o wydanie paszportu lub dwa wnioski w przypadku ubiegania się dodatkowo o paszport tymczasowy.

Do wniosku należy dołączyć:

posiadany polski paszport lub inny dokument potwierdzający obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub potwierdzenie obywatelstwa wydane przez wojewodę); jeżeli paszport utracił już ważność należy okazać inny aktualny dokument ze zdjęciem (np. paszport amerykański, prawo jazdy), w przypadku utraty/zniszczenia paszportu należy wypełnić zawiadomienie o utracie paszportu oraz okazać inny aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem (np. paszport amerykański, prawo jazdy);
jedną aktualną fotografię – sprawdź, czy Twoje zdjęcie jest zgodne z wymaganiami (dwie fotografie w przypadku ubiegania się o paszport 10 letni oraz tymczasowy), wniosek o odstąpienie od wymogu osobistego odbioru paszportu (wniosek o przesyłkę), chyba że osoba odbierze paszport osobiście w konsulacie opcjonalnie: polski akt urodzenia (dotyczy obywateli, którzy nie posiadają numeru PESEL oraz dzieci, dla których rodzice wnioskują o pierwszy paszport); polski akt małżeństwa  (dotyczy obywateli polskich, którzy zmienili nazwisko na skutek zawarcia związku małżeńskiego); dokument uprawniający do zniżki (legitymacja szkolna, studencka, emeryta, rencisty, osoby niepełnosprawnej).

W przypadku ubiegania się przez rodziców o paszport dla dziecka konieczna jest obecność dziecka (powyżej 5 roku życia) oraz obojga rodziców w celu złożenia przez nich podpisów na wniosku o wydanie dziecku paszportu. Przynajmniej jeden rodzic powinien posiadać polski paszport. W przypadku nieobecności jednego z rodziców należy przedstawić jego pisemną, notarialnie poświadczoną zgodę na wydanie dziecku paszportu.

Wnioski można pobrać poniżej (wnioski należy wydrukować DWUSTRONNIE i wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI).

UWAGA:

Opłata za wydanie paszportu będzie przyjmowana TYLKO w formie Money Order, cashier’s check lub certified check
wystawionego na: CONSULATE GENERAL OF POLAND IN NEW YORK

Gotówka, czeki personalne ani karty płatnicze nie będą przyjmowane!

Opłaty konsularne:

wydanie paszportu – 132 USD
wydanie paszportu dla małoletnich do 13. roku życia – 42 USD
wydanie paszportu dla dzieci od 13 do 18 roku życia – 66 USD
wydanie paszportu dla uczniów powyżej 18 roku życia, studentów studiów stacjonarnych, emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych – 66 USD (po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki)
wydanie paszportu dla osób powyżej 70 roku życia – 0 USD (bez opłaty)
wydanie paszportu w zamian za utracony z winy posiadacza – 396 USD
wydanie paszportu 10-letniego i paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport – 150 USD
Opłata za doręczenie paszportu przesyłką kurierską – 20 USD. W przypadku ubiegania się jednocześnie o paszport i o paszport tymczasowy opłata za dwie przesyłki – 40 USD.

COMMENTS