HomeDolnośląskie

Dolny Śląsk: Tak powstaje droga S3 z Wrocławia nad morze ZOBACZ FOTO

Dolny Śląsk: Tak powstaje droga S3 z Wrocławia nad morze ZOBACZ FOTO

Koniec zeszłego i początek nowego roku przebiega pracowicie dla firm budujących nową drogę S3 na Dolnym Śląsku. Sprzyjające, jak na styczeń, warunki atmosferyczne wykorzystywane są m.in. do wykonywania i poprawy nasypów, kontroli oznaczenia pionowego i poziomego na terenie budowy, czy też końcowych prac przygotowawczych pod układanie masy bitumicznej.

Coraz większy ruch można zauważyć również na ulicy Chojnowskiej, a to za sprawą otwartego jeszcze w ubiegłym roku wiaduktu nad drogą S3, który łączy miasto z drogą krajową nr 94 biegnącą w stronę Chojnowa. Niebawem, bo najpóźniej w drugim kwartale tego roku powinniśmy poznać również wykonawcę odcinka drogi S3 od Kamiennej Góry dla przygranicznej Lubawki. 17 firm było zainteresowanych budową tej drogi, z czego 16 zaproponowało 31-miesięczny czas realizacji, natomiast jedna zaproponowała 37-miesięczny termin realizacji.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia niespełna 940 milionów złotych. Najwyższa oferta opiewa na kwotę prawie 1,2 mld zł brutto, natomiast najniższa oferta cenowa wynosi niecałe 750 mln zł brutto. Komisja przetargowa sprawdza obecnie oferty i wyłoni najkorzystniejszą. Umowę z wykonawcą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje podpisać w II kwartale 2018r.

Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie zaprojektowanie i wybudowanie drogi na odcinku: Legnica (A4) – Lubawka, od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa o długości ok. 15,3 km. Droga ekspresowa S3 Bolków (bez węzła) – granica podzielona została na dwa odcinki: od Bolkowa (bez węzła) do Kamiennej Góry (bez węzła) oraz od Kamiennej Góry (z węzłem) do granicy. Budowę drogi przewidziano w przekroju dwujezdniowym 2×2, szerokość jezdni 2×3,5 m plus pas awaryjny 2,5 m, o obciążeniu nawierzchni 115 kN/oś. Zakończenie inwestycji zaplanowano do roku 2023. Dla mieszkańców budowa tej drogi oznacza wyprowadzenie ruchu tranzytowego m.in. z centrów: Jawora, Bolkowa, Kamiennej Góry oraz Lubawki.

 

-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
-Budowa drogi S3
Mateusz Różański
AIP


COMMENTS